گرگان - خبرگزاری مهر: سرشماری پاییزه جمعیت قرقاول در زیستگاههای استان گلستان آغاز شد.

مدیرکل محیط زیست گلستان در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: قرقاول با نام علمی Phasianus Colchicus از جمله پرندگان حمایت شده به حساب می آید.
محمد ممشتی افزود: در پی درخواست دفتر حیات وحش وآبزیان سازمان حفاظت محیط زیست و به منظور بررسی و تعیین جمعیت قرقاولهای موجود در زیستگاههای استان گلستان و چگونگی پراکنش آنها در این مناطق، سرشماری این گونه ارزشمند و حمایت شده در سطح زیستگاههای این پرنده در هر یک از حوزه های استحفاظی ادارات محیط زیست شهرستانهای استان سرشماری پاییز قرقال شروع شد.

وی عنوان کرد: این سرشماری با حضور کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان از 20 تا 24 آبان ماه سال جاری به مدت پنج روز در همه زیستگاه های قرقاول خیز استان انجام می شود.

ممشتی بیان داشت: نتایج بدست آمده از سرشماری مناطق مختلف استان در سال گذشته حکایت از وضعیت مطلوب جمعیت قرقاول در سطح استان داشته که با سعی و تلاش شبانه روزی محیط بانان اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان حاصل شده است.

به گزارش مهر، قرقاول پرنده ای بسیار زیبا و جالب است که نوع نر این پرنده بواسطه داشتن دم بلند و راه رفتن با شکوهش از سایر ماکیان متمایز می شود.

زیستگاه این پرنده در جنگلهای مرطوب و بوته زارها ی تمشک و درختان پهن برگ یا خزان کننده بوده که در زیر بوته های آنها آشیانه می کند.