عکس > عکاسی - همشهری آنلاین-هلن صدیق بنای: بیش از 5 ساعت زمان برای صرف ناهار و لذت بردن از آن در دنیای مارهای پیتون بسیار عادی است. مخصوصا اگر ناهار یک سوسمار صحرایی جوان باشد.


اینجا کشور مالاوی است. هفته گذشته مهندسین پیمانکارانی که مشغول نقشه برداری در جاده بنگولای- مالاوی بودند با صحنه عجیبی روبرو شدند.
آنها با یک مار پیتون روبرو شدند که مشغول بلعیدن یا به عبارتی خوردن ناهار خود بود. ناهار او یک سوسمار جوان صحرایی بخت برگشته زنده بود که از روی جوانی و ناشی گری طعمه این مار شده بود.
کارگران و مهندسین جاده با دیدن این منظره، چارهای نداشتن جزء اینکه برای حفاظت از این مار و جلوگیری از هر گونه مزاحمتی نشانه و پرچمهایی را در اطراف این موجود خوش خوراک نصب کنند. در این شرایط مار خوش شانس با خیال راحت به بلعیدن ناهار خود مشغول شد.
بیش از 5 ساعت زمان برای صرف ناهار و لذت بردن از آن در دنیای مارهای پیتون بسیار عادی است. مخصوصا اگر ناهار یک سوسمار صحرایی جوان باشد.
در این پنج ساعت "جان" یکی از کارگران جاده، شروع به عکاسی از این صحنه ناب میکند. این تصاویر عنوان تصاویر ناب و شکار لحظههای طبیعی از دنیای حیوانات را به خود گرفته است.
تصاویری که در بیشتر رسانهها و سایتهای معروف عکاسی، نشر و چاپ شد. رسانههای چون؛ نشنال جغرافیک، سیاره حیوانات، عکاسی حرفهای و...
جان یک شبه معروف و پولدار شد! جالبه نه؟!
هی جان! مواظب باش ممکنه برای وعده غذای بعدی تو رو شکار کنه! اینطور که به نظر میاد اشتهای خیلی خوبی داره! ازش فاصله بگیر...