مسئول روابط عمومی اداره كل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی روز شنبه به خبرنگار ایرنا گفت: این موضوع به عنوان اولین ثبت مشاهده پرنده یاد شده در استان بسیار حائز اهمیت است.
'منوچهر قدرتی' افزود: تاكنون در هیچكدام از زیستگاه های آبی آذربایجان غربی این گونه پرنده مشاهده نشده و استان در محدوده پراكنش گونه مزبور قرار ندارد.
وی گفت: احتمالا علت حضور این گونه تغییرات اكولوژیكی در زیستگاه های اصلی گونه پرنده طاووسك است.
تالاب كانی برازان با مساحت 907 هكتار به عنوان اولین سایت پرنده نگری كشور محسوب می شود