حیوانات حسود شناسایی شدند


سگ - گربه

به گزارش شبكه خبر، پژوهشگران در تحقیقی جدید دریافتند، سگ ها و گربه ها نسبت به محبت كردن صاحبشان به انسان ها و به ویژه حیوانات دیگر حسودی می كنند.
بررسی پژوهشگران در انگلیس نشان می دهد، این حیوانات خانگی با نزدیك شدن فردی به صاحبشان بلافاصله شروع به زوزه كشیدن می كنند كه تولید این صدای خاص فقط به علت برانگیخته شدن حس حسادت این حیوانات شكل می گیرد.
محققان بر این باورند كه سگ ها در مقایسه با گربه ها كمتر حسادت می كنند اما در بیشتر مواقع دچار افسردگی می شوند كه این حالت افسردگی را با خوابیدن های متوالی بروز می دهند.
در نتایج این تحقیقات این نكته مهم ذكر شده است كه سگ ها و گربه ها مانند یك كودك دو ساله متوجه محیط اطرافشان هستند و می توانند حسادت كنند.