آلپاکا که نام علمی: Vicugna pacos را داراست، گونه ایی از لاما است که در آمریکای جنوبی زندگی میکند. مانند لامای معمولی اهلی است ولی برعکس لاما که گوشی موز مانند دارد گوشهای آلپاکا صاف است. پشم آلپاکا از پشم لاما نرمتر است. بهای مرغوبترین پشم آلپاکا نزدیک به بهای کرک کشمیر معمولی است.
آلپاکا شتر بی کوهان آمریکای جنوبی است. این حیوان از نظر ظاهر بسیار شبیه لامای کوچک است.
آلپاکا در گله زندگی می کند و در ارتفاعات کوهستان آند در اکوادور،جنوب پرو، شمال بولیوی و شمال شیلی دیده می شود. آلپاکاها بسیار کوچکتر از لاماها هستند. از این حیوان برای بارکشی استفاده نمی شود، بلکه دلیل پرورش آن ها الیاف مرغوبشان می باشد.

از الیاف آلپاکا برای بافتن دستکش، جوراب، کت، ژاکت و پتو استفاده می کنند. شکل گوش آلپاکا و لاما با هم متفاوت است. گوش آلپاکا صاف، اما گوش لاما موزی شکل است. لاما 30 تا 60 سانتی متر بلندتر و بزرگتر از آلپاکا است.

الیاف آلپاکا در پرو در ۵۲ رنگ طبیعی، در استرالیا در ۱۲ رنگ طبیعی و در ایالات متحده در ۱۶ رنگ طبیعی طبقه بندی شده اند.

در صنعت نساجی واژهٔ آلپاکا بیشتر به یک روش پارچه بافی اطلاق میشود که در اصل در آن روش در آغاز از پشم آلپاکا استفاده میشد. امروزه در آن روش بیشتر از پشم های بز مَرغُز موسوم به موهر بهره می گیرند.
آلپاکا حیوانی اجتماعی است و در گله زندگی می کند. آن ها مهربان، کنجکاو، باهوش و هوشیار هستند. اگر این حیوان احساس خطر کند، محتاط و عصبی می شود. آلپاکا دوست ندارد انسان یا آلپاکایی غریبه به محل زندگی شان نزدیک شود. اگر مزاحمی به قلمروی آلپاکا نزدیک شود، این حیوان با صدای عرعر خر به دیگر آلپاها خبر می دهد