آموزش رفتن به لانه به سگ هابعد از سنین 4 تا 6 ماهگی، باید لانه مناسبی برای توله خود در نظر بگیرید. این لانه محل خواب، استراحت روزانه و در مواقع لزوم محل پناه بردن حیوانات محسوب شده و پس از مدت کوتاهی حیوان علاقه زیادی به آن جا پیدا خواهد کرد. باید کم کم به سگ خود بیاموزید که نام جایی که به او تعلق دارد، لانه است و زمانی که از او خواسته می شود، باید به آن جا برود.

آموزش این مطلب مستلزم یاد دادن کلمه " برو" می باشد.

پس از این که سگ شما فرمان " برو" را به خوبی یاد گرفت، او را به نزدیکی لانه اش ببرید و در حالی که با دست به سمت لانه اشاره می کنید، به او بگویید " برو تو لونه " .

درک این دستور برای سگ زیاد مشکل نیست و در صورت تمرد حیوان از این دستور، او را همزمان با گفتن این عبارت ، به سمت لانه هدایت کنید.


منبع: راهنمای جامع حیوانات اهلی ( سگ )