سازمان فاضلاب كشوري تايلند اعلام كرد: پس از تخليه آب هاي ناشي از سيل و طغيان رودخانه ها ظرف 10 روز آينده جوخه هاي شكار تمساح كار خود را آغاز مي كنند.
به گزارش ايرنا به نقل از شبكه خبر آسيا، جوخه هاي شكار تمساح در شهر بانكوك تشكيل مي شود تا تمساح هايي را كه پس از سيل از مزارع پرورش به داخل شهر راه يافته اند را، جمع آوري كنند.
اين تصميم با افزايش وحشت و نگراني اهالي بانكوك نسبت به رها شدن تمساح هاي بزرگ از مزارع پرورش اين حيوانات خطرناك، گرفته شد.
خبر خوش تخليه آب هاي ناشي از سيل براي بانكوكي ها وحشت زده در حالي اعلام مي شود كه بسياري از مناطق شهر بانكوك به دليل تداوم بارندگي هاي سه ماهه به زير آب رفته است.
حجم آب هاي ناشي از سيل سال جاري در مناطق شمالي كشور تايلند كه با كشته شدن بيش از 500 تن همراه شد، بيش از 14ميليارد مترمكعب تخمين زده شده است.
براساس اين گزارش، سازمان فاضلاب كشوري تايلند همچنين اعلام كرده تاكنون حدود نيمي از اين ميزان آب به دريا تخليه شده در حالي كه حدود 5/8 ميلياردمترمكعب ديگر هنوز در مناطق پست مركزي اين كشور باقي مانده است