با کسب اجازه از اساتید محترم
دوست عزیز باید بگم که اگه بتونین دیسکس ها رو در تانکی با ارتفاع بالا یعنی حداقل 60بزارین و در جای باشه که عبور و مرور کمتر باشه بی تاثیر نیست چراکه احساس می کنم تانک رو روی openآشپزخانه گذاشتین
با تشکر