اسید استیک

از اسید استیک می توان برای مبارزه با انگل های خارجی در ماهیان آب شیرین استفاده کرد .
میزان مصرفی آن 1000-2000 قسمت در میلیون است . 1-2 میلی لیتر اسید استیک گلاسیال به ازای هر لیتر آب به مدت 10-45 دقیقه مورد استفاده قرار می گیرد .
لازم به ذکر است اسید استیک گلاسیال به محلول های حاوی 96 - 99 % اسید استیک اطلاق می شود .