هایدی، اپوسوم معروف باغ وحش لایپزیک چهارشنبه گذشته مرد. این اپوسوم آلمانی در سن سه و نیم سالگی و بر اثر کهولت سن مرد.هایدی، اپوسوم لوچ معروفی بود که انتشار عکس هایش در رسانه ها باعث محبوبیت جهانی غیر قابل تصورش شد. مرگ هایدی ۳۳۰۰۰۰ دوستدارش در فیس بوک را ناراحت کرد و وب سایت باغ وحش محل نگهداریش در بیانیه ای نوشت: «هایدی اپوسوم لوچ، چشمهایش را برای همیشه فروبست.» به گفته مسوولین باغ وحش، هفته ها بود که هایدی از درد رنج می کشید و تکان نمی خورد و در روزهای آخر حتی با مصرف دارو نیز دردش زیاد شده بود. مدیر باغ وحش در این بیانیه افزوده است که باغ وحش تمام تلاشش را برای یافتن علت عدم تحرک هایدی انجام داده و نهایتا با تزریق دارو به رنج های کهن سالی این حیوان پایان داده اند.هایدی سومین حیوان مشهور آلمانی بود که امسال مرد؛ او پیش تر در یکی از شبکه های تلویزیون آمریکا ببرندگان اسکار امسال را پیش بینی کردی بود!Knut توله خرس قطبی مشهور باغ وحش برلین و پل اختاپوسی که در جریان بازیهای جام جهانی فوتبال به پیش گویی معروف شده بود دو حیوان مشهور آلمانی دیگری بودند که امسال از بین رفتند. اپوسوم که در فارسی آن را صاریغ می نامند، جانوری است گوشتخوار از راسته کیسهداران که به اندازه گربهاست و در جنگلهای آمریکای جنوبی، مزارع و روستاها پیدا میشود. روی درختان خانه میسازد. مادهٔ این حیوان در زیر شکم کیسهای دارد که بچههای خود را در آن نگه میدارد. بچههای صاریغ هنگام خطر روی پشت مادر سوار میشوند و دم خود را به دم او میپیچانند. این جانوران از انواع متنوعی از غذاها تغذیه میکنند. این انعطافپذیری در رژیم غذای و محیط زیست صاریغ را قادر میسازد که بهسرعت جمعیتش را افزایش دهد.