عکس از سایت IranDesert.com

حمله گرگها به زبالههای سرگردان روستاهای همداندیده بان حقوق حیوانات: دفن غیراصولی زبالههای روستایی گرگهای گرسنه را به روستاهای همدان کشاند تا در این میان چهار کودک طعمه آنها شوند. این مسئله باعث شدت تا سازمان حفاظت محیط زیست از دانشآموزان روستاهای مختلف همدان بخواهد که قبل از غروب خود را به خانه برساند.به گزارش تهران امروز قربانعلی محمدپور همچنین گفت: باید از نگهداری توله گرگ و هیبرید کردن سگ و گرگ پرهیز شود چراکه هیبرید حاصل از این دو گونه، از انسان هراسی ندارد و به راحتی وارد مناطق مسکونی میشود. محمدپور با تاکید بر اینکه به هیچ وجه کودکان، خردسالان و سالخوردگان را نباید در اطراف زمینهای کشاورزی بدون توجه رها کرد، گفت: اگر در هنگام برداشت محصول یا آمادهسازی زمین،لانه گرگی مشاهده شد نباید اقدام به تخریب لانه و کشتن تولهها نمود. او همچنین گفت: در صورت مشاهده ماده گرگ یا توله آن باید از نزدیک شدن و آزار آنها خودداری کرد و در صورت مشاهده گرگ ضمن حفظ خونسردی از تحریک آن خودداری کرد.او دفن غیراصولی زبالههای روستایی را عاملی برای حمله گرگ به این مناطق دانست و گفت: در پی این رخداد تاکنون چهار کودک کشته و شماری از روستاییان زخمی شده اند.حمله گرگ به روستاهای همدان در بهار و تابستان به اوج میرسد
اوبا بیان اینکه از حدود چهار سال پیش تاکنون هر ساله با شروع فصل بهار و آغاز فعالیتهای کشاورزی، نگرانی از وجود گرگ در مزارع کشاورزی و روستاها وجود دارد، گفت: حمله گرگ در اواخر بهار و تابستان در روستاهای شهرستانهای رزن و بهار از توابع استان همدان اوج میگیرد و همدان از استانهایی محسوب میشود که گونه گرگ در اکثر مناطق آن پراکنش دارد.
عقاید غلط گله داران باعث افزایش هیبرید گرگاس شده است
براساس گفته او چندین سال اخیر گزارشهای مستندی در سازمان محیط زیست موجود است که جوامع محلی همچون گله داران و چوپانان با عقاید غلط و غیرکارشناسانه خود اقدام به زنده گیری گرگهای نر کرده و به منظور جفتگیری، آنها را در کنار سگهای ماده قرار میدهند که پس از این امر هیبریدی با نام محلی «گرگاس» یا همان «سگ گرگ» به وجود میآید که خلق و خوی گرگ را دارد با این مزیت برای گرگ که در جوامع انسانی است و باز هم خطر حمله گرگ به انسان وجود دارد. او گفت: گرگ سگها بسیار تهاجمی بوده و به سختی تربیت پذیر هستند و به دلیل ژن غالب گرگ نر، شباهت ظاهری بسیاری به گرگها دارند. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان در ادامه با اشاره به اینکه در سال گذشته اعتباری برای اجرای پروژه مطالعاتی «اکولوژیک گونه گرگ» در استان همدان اختصاص یافت، گفت: مطالعات این پروژه اوایل سال گذشته آغاز شد و تا پایان سالجاری به اتمام میرسد. محمدپور گفت: در راستای اجرای پروژه «مدیریت جمعیتهای گرگ در استان همدان با رویکرد کنترل تضاد با منافع انسانی» بازدیدهای میدانی از کانونهای بحران صورت گرفت.او با بیان اینکه مطالعات میدانی نشاندهنده این واقعیت بود که مدیریت زبالههای خانگی در روستاهای این مناطق نامناسب است، گفت: این امر در جذب حیوانات به مناطق مسکونی نقش دارد. محمدپور با اشاره به اینکه پروژه «مدیریت جمعیتهای گرگ در استان همدان با رویکرد کنترل تضاد با منافع انسانی» بررسی گونههای گرگ در این مناطق را عهده دار است و سعی میکند تا هیبرید بودن یا گرگ بودن این حیوانات را مشخص کند، گفت: در اجرای این طرح تعدادی گرگ توسط شکارچیان معتمد اداره کل محیط زیست استان همدان شکار و نمونهگیری ژنتیکی آنها به دانشگاه تهران ارسال شد. او با تاکید بر اینکه تاکنون حدود ۵۰ درصد این طرح اجرا شده است، گفت: مدل سازیهای انجام شده و پیشرفت کار نیز مناسب بوده است و برای اجرای طرح ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.
روستای لتگاه شهرستان بهار در خطر حمله گرگ قرار دارد
او همچنین به دفن غیربهداشتی پسماندهای مراکز دام و طیور به ویژه مرکز پرورش طیور در اطراف روستای لتگاه شهرستان بهار اشاره کرد وگفت: احتمال هیبرید حیوانات تجمع کننده در مراکز دفن غیربهداشتی زباله وجود دارد که مشکلات آن گریبانگیر جامعه انسانی میشود.
او خواستار استفاده دامداران از تسهیلات بیمهای برای دامها شد و گفت: دامداران باید محلهای حضور گرگ را شناسایی و در حین عبور از مراتع از نزدیک شدن به آنجا خودداری و دامها را قبل از غروب به محل زندگیشان بازگردانند.
با این تفاسیر آنچه اهمیت این موضوع را دو چندان میکند توجه به دفن بهداشتی زبالههای روستایی است چراکه در صورت فراهم نبودن شرایط، حضور گرگها در روستاها نیز کمتر میشود