دیده بان حقوق حیوانات: به گزارش ایسنا، چوپانی که مورد حمله دو قلاده گرگ قرار گرفته بود در تماسی با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ جان خود را نجات داد.
ماموران پلیس بهارستان روز شنبه از طریق تماس فردی در جریان حمله دو قلاده گرگ به چوپانی قرار گرفتند.با ثبت این گزارش، ماموران پلیس بهارستان به محل حادثه که در محور نائین به اردستان بود شتافته و دریافتند این فرد به همراه گله خود به سمت کوههای مشرف به روستا حرکت میکرد که ناگهان ۲ قلاده گرگ به وی حمله میکند.به گزارش منابع آگاه ماموران پلیس به سمت گرگها تیراندازی کردند که یکی از این گرگها کشته و دیگری متواری شد.چرای بی رویه و ورود چوپانان به مراتع بدون در نظر گرفتن مسایل ایمنی به تقابل انسان و حیوان منجر می شود که معمولا به ضرر حیوان ختم می شود