سازمان های طرفدار حقوق حیوانات در مکزیک ممنوعیت برگزاری مسابقات گاوبازی در این کشور را خواستار شدند. به گزارش مونیتورینگ اخبار خارجی واحد مرکزی خبر، سازمان های طرفدار حقوق حیوانات در مکزیک با سازماندهی و برگزاری تظاهراتی در برابر کنگره این کشور در مکزیکو سیتی درخواست کردند مجلس این کشور با تصویب قوانینی برگزاری مسابقات گاوبازی را در این کشور ممنوع کند. شماری از سیاستمداران احزاب مخالف در مکزیک از حزب انقلاب قانون اساسی و حزب سبز در سال دو هزار و نه لایحه ای را برای ممنوعیت برگزاری مسابقات گاوبازی در این کشور تدوین کردند اما نمایندگان مجلس مکزیک به علت ان که تعداد حامیان این طرح به حد نصاب نرسیده بود بررسی ان را متوقف کردند. گروههای طرفدار حقوق حیوانات در مکزیک با جدیت از این تصویب این قانون حمایت کردند.

انها ممنوعیت برگزاری مسابقات گاوبازی در کاتالونیای اسپانیا را انگیزه ای برای ممنوعیت این مسابقات در مکزیک اعلام کردند. طرفداران حقوق حیوانات در مکزیک می گویند در حالی که پیش از این ممنوعیت برگزاری مسابقات گاوبازی در کاتالونیای اسپانیا غیر ممکن بنظر می رسید اما براساس قانونی که در اسپانیا تصویب شده است از سال دو هزار و دوازده دیگر مسابقات گاوبازی در کاتالونیا برگزار نخواهد شد.

این در حالی است که مکزیک تنها کشور جهان است که در هیچ کدام از مناطق و ایالت های ان منعی برای برگزاری این نوع مسابقات وجود ندارد. ایزرائیل بتانزوس از اعضای حزب انقلاب قانون اساسی مکزیک گفت از یک سو حق با طرفداران حقوق حیوانات است.

از سوی دیگر این حیوانات برای برگزاری این مسابقات پرورش داده می شوند.

افرادی زیادی در پرورش این حیوانات و برگزاری مسابقات نقش دارند و بنوعی برگزاری این مسابقات به شغل این افراد تبدیل شده است.

به همین علت این مساله باید بدقت بررسی شود و گروه های کاری برای بررسی این مساله تشکیل شوند. برگزاری مسابقات گاوبازی در مکزیک در مجموع در اختیار فردی بنام quotation mark رافائل هرریریاس quotation mark است.

وی مالک امکانات و مکان های برگزاری این مسابقات در مکزیک است. طرفداران حقوق حیوانات در مکزیک می گویند نتایج یک نظرسنجی در این کشور نشان داده است که حدود هشتاد درصد از مردم ان مخالف برگزاری مسابقات گاوبازی هستند