گروهی از جانورشناسان استرالیایی با ایجاد آلگوریتمی اولین شاخص دنیا برای محاسبه گونه های در معرض انقراض را ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این شاخص که "توانایی گونه ها در پیشگیری از انقراض" (Species Ability to Forestall Extinction) نام دارد را محققان موسسه محیط طبیعت دانشگاه آدلاید توسعه داده اند.
این شاخص که می تواند تمام شرایط حداقل لازم برای زنده ماندن را ارائه کند با "لیست قرمز" گونه های در معرض تهدید اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت همکاری می کند. این آلگوریتم برپایه این نظریه که هر گونه جانوری برای زنده ماندن نیاز به حدود 5 هزار نمونه دارد شاخص خود را ارائه می کند.
"کوری برادشاو"، مدیر برنامه ریزی اکولوژیکی این موسسه توضیح داد: "اگر جمعیتهای جانوری زیر سطح 5 هزار نمونه باشند خطر انقراض بسیار بالا خواهد بود و گونه قادر نخواهد بود از حوادثی مثل آتش سوزی جنگلها نجات پیدا کند. دلایل کاهش جمعیتها لزوماً منطبق با دلایل انقراض یکی نیست."
وی افزود: "بعضی از گونه ها به سبب تغییرات آب و هوایی و یا جنگل زدایی به سرعت کاهش می یابند و برخی دیگر به سبب شکار بی رویه و سوء استفاده های تجاری در معرض خطر قرار دارند."
برادشاو و همکارانش بر روی 95 گونه از پستانداران قاره های مختلف مطالعه کردند و دریافتند که تقریبا 20 درصد از این گونه ها در معرض انقراض اند. بیش از نیمی از این گونه ها نزدیک به نقطه برگشت ناپذیر قرار دارند و بنابراین جمعیت آنها نمی تواند خود را به سطوح بازگشت برساند.
براساس گزارش The Australian، از میان این گونه ها کرگدن جاوه و سوماترا، گاومیش کامبوجی و الاغ وحشی آفریقایی با بیشترین خطر انقراض مواجهند.
برادشاو در این خصوص اظهار داشت: "اگر خوب بر روی تعداد این گونه ها مطالعه کنیم به راحتی می فهمیم که بعضی از آنها مثل کرگدن جاوه یا طوطی نیوزلندی (بزرگترین طوطی دنیا) اکنون محکوم به انقراض اند. امروز بر روی زمین حداکثر 60 کرگدن جاوه ای و 120 طوطی نیوزلندی وجود دارند بنابراین تلاش برای حفظ آنها بیهوده است."
وی افزود: "درحالیکه کرگدن جاوه ای محکوم به نابودی است کرگدن سوماترایی که جمعیت آن بین 220 تا 275 نمونه است هنوز شانسی برای نجات دارد."