انجمنهای بین المللی حفاظت از حیات وحش هشدار دادند که گونه های گربه سانان بزرگ و سگ سانان نادر حیات وحش به شدت در معرض خطر نابودی قرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، صندوق بین المللی رفاه حیوانات و سازمان حافظت از حیات وحش با همکاری اتحادیه جهانی حفظ طبیعت در تازه ترین گزارش خود هشدار دادند که از هر 10 جمعیت گربه سانان حیات وحش 8 گونه (80 درصد) رو به زوال هستند.
همچنین 25 درصد از سگ سانان حیات وحش شامل خانواده های گرگها و روباه ها نیز درحال نابودیند.
این سازمانهای حفاظت از محیط زیست، موقعیت 15 گونه را که ادامه حیاتشان بستگی به حفظ اکوسیستم آنها دارد مورد بررسی قرار داده اند.
این گزارش نشان می دهد که مهمترین تهدیداتی که گربه سانان بزرگ و گونه های نادر گرگها و روباهها را احاطه کردند نابودی محل زندگی آنها است. به طوری که یک قرن قبل 200 هزار شیر در آفریقا زندگی می کردند که امروز این تعداد به کمتر از 30 هزار رسیده و این گونه در 26 کشور کاملا منقرض شده است.
کمتر از 7 هزار نمونه در طبیعت از گونه یوزپلنگهای سفید باقی مانده است. دشمن شماره یک انقراض این گونه، بازار پوست و استخوان این حیوان به خصوص در بازارهای چین است.
در مورد گونه روباه های داروین که در شیلی زندگی می کنند این گزارش نشان می دهد که تنها 500 نمونه از آنها باقی مانده اند. انقراض آنها به سبب گسترش فضاهای صنایع چوب و نابودی محیط زندگی آنها است.
براساس گزارش Wildlife Extra، همچنین گرگهای اتیوپی نیز به کمتر از 500 نمونه رسیده اند که بیش از نیمی از این تعداد در کوهستانها زندگی می کنند.
در اروپا نیز آژیر قرمز برای گربه سیاه گوش ایبریایی به صدا در آمده است. خطر انقراض به شدت این گربه سان را تهدید می کند به طوری که تعداد این گونه بین 84 تا حداکثر 143 نمونه بزرگسال برآورد شده است.
"جف فلاکن" از صندوق بین المللی رفاه حیوانات در این خصوص توضیح داد: "گربه سانان بزرگ و سگ سانان نادر درحال حاضر از تهدیدات بسیاری رنج می برند و مداخله مثبت برای حفظ آنها نه تنها برای خود این گونه ها بلکه برای سایر جانوران نیز مفید است