دانشمندان هشدار دادند که جمعیت کوآلاهای استرالیایی به دلیل توسعه شهری نشینی، آتش سوزی و گرمای جهانی به شدت کاهش یافته است و این حیوان در کمتر از سه دهه آینده می تواند منقرض شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اطلاعات بنیاد کوآلاهای استرالیا نشان می دهد که جمعیت کوآلاهای وحشی قاره استرالیا بین 43 هزار تا 80 هزار نمونه است که این رقم نسبت به 100 هزار نمونه گذشته بسیار کاهش یافته است با این کاهش قابل توجه، این حیوانات کوچک و بسیار آرام تا 30 سال آینده منقرض شوند.
این محققان به کانبرا پایتخت استرالیا رفته اند تا به مقامات دولتی در خصوص قرار دادن کوآلاها در لیست حیوانات در معرض خطر فشار وارد کنند تا به این ترتیب بتوانند از محل زندگی آنها بیشترین مراقبت را انجام دهند.
به گفته این محققان، بخش کم آب استرالیا در اثر گرمای جهانی به شدت با خشکسالی مواجه است.
بنیاد کوآلاها اطلاعاتی را از هزار و 800 مزرعه و 80 هزار درخت اوکالیپتوس جمع آوری کرده و نشان داده که در منطقه کوئینلند شمالی که در آن 10 سال قبل حدود 20 هزار کوآلا زندگی می کرد، 8 محقق به مدت 4 روز بررسی حتی موفق نشدند یک نمونه کوآلا پیدا کنند.
براساس گزارش رویترز، کوآلاها در جنگلهای اوکالیپتوس در بخش شرقی و جنوبی قاره استرالیا زندگی می کنند و برای ادامه حیات خود از برگهای اوکالیپتوس تغذیه می کنند