پژوهشگران انگلیسی موفق شدند 10 اجتماع جدید از پنگوئنهای امپراتور را در قطب جنوب کشف کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان British Antarctic Survey با کمک تصاویر ماهواره ای توانستند ردهایی از حرکت این حیوانات را پیدا کنند.
این دانشمندان موفق شدند 38 اجتماع از پنگوئنهای امپراتور ساکن قطب جنوب را ردیابی کنند درحالی که در خطوط منظم بر روی یخهای این منطقه حرکت می کردند.
این پنگوئنها که روی گردن خود خطوط و لکه های قهوه ای و قرمز دارند به وضوح در تصاویر ماهواره ای قابل شناسایی بودند.
براساس گزارش روزنامه تلگراف، در این ردیابیها مشخص شد که از این 38 اجتماع این گونه از پنگوئنها 9 اجتماع کاملا جدید است.