خبرگزاری فارس: ششمین کارگاه پرنده شناسی و پرندهنگری کشور در تالاب میانکاله آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان بهشهر، ششمین کارگاه پرنده شناسی و پرندهنگری کشور صبح امروز با حضور کارشناسان استانهای مختلف کشور از امروز به مدت چهار روز در تالاب بیناللملی میانکاله برگزار میشود.
مراسم افتتاحیه این کارگاه با حضور مدیر کل محیط زیست مازندران و کارشناسان حوزه پرنده نگری کشور آغاز شد.
عمدهترین مباحث همایش در روز نخست بیان اهداف کارگاه، ارائه گزارش وضعیت متنوع زیستی کلاسهای تئوری و کلاسهای ارزیابی زیستگاه پرندگان است.
از دیگر مباحث قابل طرح در این همایش شناسایی پرندگان در تالاب میانکاله، فریدونکنار، دشت ناز ساری، آببندان سید محله ولپوی زرین کلاء است.
تالاب بینالمللی میانکاله حدود 69 هزار هکتار مساحت دارد که دارای دو اکو سیستم آب و خشکی است که زیستگاه آبی آن حدود 45 هزار هکتار است.
به گزارش فارس به نقل از مسئولان حاظر در تالاب بین المللی میانکاله حدود 204 هزار گونه پرنده زمستان گذران به تالاب میانکاله مراجعه میکنند.
اخبار تکمیلی این همایش متعاقبا ارسال میشود.