به گزارش مونیتورینگ اخبار خارجی واحد مرکزی خبر ، تعداد کرگدنهایی که امسال به طور غیر قانونی در آفریقای جنوبی بزرگترین خاستگاه این حیوانات، کشته شده اند به سیصدو چهل و سه عدد افزایش یافته است در حالیکه این تعداد سال گذشته سیصد و سی سه عدد اعلام شده بود .

بیش از نود درصد کرگدنهای سفید جهان در آفریقای جنوبی زندگی می کنند.

چینی ها قرنهای متمادی است از شاخ کرگدن برای تولید نوعی دارو برای درمان رماتیسم ، نقرس ، تب شدید استفاده می کنند.

ادنا مولوا ، وزیر محیط زیست آفریقای جنوبی تلاشهایی را که برای جلوگیری از شکار غیر قانونی این حیوان صورت گرفت ستود اما گفت : هنوز کارهای زیادی در پیش است.

وی گفت: دولت آفریقای جنوبی برای حل این معضل با کشورهایی که بازار خوبی برای شاخ کرگدنها محسوب می شوند ؛ همکاری می کند.

به گفته مولوا ، آنها همچنین در حال بررسی این موضوع هستند که ایا بریدن شاخ کرگدن برای این حیوان از نظر رفتاری اثرات سوء به همراه دارد یا اینکه مفید واقع می شود.

در یکی از مناطق آفریقای جنوبی ، محققان با استفاده از سلاح مخصوص این حیوان را بی هوش می کنند و سپس مسئولان دامپزشکی شاخ های این حیوان را قطع میکنند تا شکارچیان از کشته شدن این حیوانات خودداری کنند.

با این روش مسئولان توانسته اند تا حدودی شکار این حیوان را متوقف و از قتل آنها جلوگیری کنند اما با این حال شکارچیان برای فروش استخوانهای این حیوان ، کرگدنها را شکار می کنند. در صورتیکه این طرح نیز با شکست مواجه شود ، مقامات آفریقا شکار کرگدنها را بطور کامل ممنوع اعلام خواهند کرد