همشهری آنلاین-هلن صدیق بنای: رنگ مورچهها حاصل رنگ مواد غذایی است که میخورند.
مورچه ها ممکن است از آنچه میخورند، آگاهی نداشته باشند، ولی اندامهای ظاهری شفاف آنها منعکس کننده مواد غذایی که آنها خورده یا نوشیدهاند، است.
برخی از مورچهها با نوشیدن یا خوردن مواد غذایی متشکل از رنگهای مختلف، تغییر رنگ داده و رنگیمیشوند. بسیار جالب است. نه؟
این نکته را همسر "محمد بابو" دانشمند زیست شناس و عکاس علمی، اهل هند متوجه شده است. محمد میگوید؛ ایده عکاسی از مورچههای بواسطه گفتههای همسرم از آنچه که دیده بود، به ذهن من خطور کرد.
همسرم گفت؛ محمد این مورچههای سفید رو نگاه کن. این مورچهها با خوردن قطرات شیری که روی کف آشپزخانه ریخته بود، تغییر رنگ داده، سفید شدهاند. جالب نیست؟!!
من گفتم؛ بله!! بسیار جالب است... و تصمیم گرفتم برای عکاسی و اثبات این پدیده طبیعی زیبا آزمایشهایی انجام دهم.
این محقق برای اینکه بتواند، فرایند طبیعی را آزمایش و اثبات کند، قطرات رنگی را بر روی سطحی پارافینی چکاند تا شکل اصلی قطرات حفظ شود.
قطراتی که ترکیبی از آب و قند، رنگهای خوراکی آبی، سبز، زرد و قرمز بودند. نظم و ترتیب مورچهها برای خوردن و نوشیدن این قطرات رنگارنگ بینظیر و باور نکردنی است.

به این نظم و ترتیب مورچههای متمدن نگاه کنیدمورچه سبز از نمای نزدیک

محمد بابو با این ترفند، تصاویر زیبایی از این مورچههای رنگارنگ که با اشتیاق به دور قطرات آب قند رنگی حلقه زده بودند، گرفت.
تصاویری که شهرت فراوانی برای او به ارمغان آورد. او این تصاویر را در باغ شخصی خود با نور پردازی طبیعی و نزدیک لانه مورچهها گرفته است.