یکی از مخلوقات عجیب خطرناک با زیبایی سحر آمیز در دریا عروس دریایی است که در میان انبوهی از پلانکتونها در آب غوطهور است اما بدون داشتن آرواره قوی و دندانهای تیز از کشنده ترین موجودات دریایی است

به گزارش مهر، عروسهای دریایی می گزند اما گزش بیشتر آنها کشنده نیست. این جانوران گونه های متفاوت با اشکال متنوع دارند بعضی از انواع آنها خود را به جلبکهای دریایی می چسبانند و زمان زیادی را روی بستر دریا سپری می کنند و همچنین قادرند با منقبض کردن عضلاتشان به سمت جلو حرکت کنند.
جالب است بدانید عروس دریایی از سمی ترین مخلوقات دریا به شمار می رود. بدن یک عروس در یایی از یک توده پولیپ مانند تشکیل شده که از آن انشعابات زیادی به شکل رشته خارج می شود. سطح این رشته ها به هزاران سلول زهر دار به نام نماتو سیت پوشیده شده است سم آنها در مجموع می توان یک انسان بالغ را بکشد.
معمولاً عروس های دریایی از ماهی های کوچک تغذیه می کنند وقتی ماهی در تماس بارشته ها قرار می گیرد و به دام می افتد سم حاصل از رشته ها او را فلج می کند و بعد بوسیله این رشته ها به دهان که در مرکز پلیپ واقع شده است برده می شود . بعضی از انواع عروسهای دریایی بزرگ از جانورانی مثل خرچنگ و ماهی و میگو تغذیه می کنند ولی تغذیه آنهایی که کوچکترند از پلانکتونهاست.عروسهای دریایی از نظرشکل و خصوصیات بسیار متنوع هستند .

عروس دریایی دارای چنگال هایی به بلندی 1 تا 3 متر و بدنش ژلاتین مانند است. این موجود دریایی قادر به سوراخ کرن پوست بدن انسان است و در تمام نقاط دنیا مضر است. نیش عروس دریایی دارای مواد مختلف است که بعضی از آنها باعث واکنش آلرژی می شوند. سمی ترین آنها عروس دریایی استوایی است.

نیش بسیار دردناک عروس دریایی استرالیایی که میتواند با زهر خود انسان را در کمتر از سه دقیقه از پای در بیاورد و چنگالهای بیش از سه متری آن اغلب کشنده است و قربانیان در بیشتر موارد با نیش این حیوان و قبل از رساندن خود به ساحل جان خود را از دست می‏دهند. .این جاندار نمیتواند شکار خود را تعقیب کند و همچنین به علت برخورداری از اندامی ژله مانند نمیتواند با هیچ جانداری درگیر شود و به همین علت باید بتواند در صورت نزدیک شدن شکار و یا یک جاندار مزاحم، تنها با یک تماس آن را از پای درآورد و به همین علت به چنین سم مرگباری مجهز شدهاست


بیشتر گونههای آبزی نواحی معتدل جهان، خطرناک نیستند ولی برخی از گونههای استوایی میتوانند باعث مسمومیت شدید بشوند. گهگاه مرگ در اثر فلج عضلات قفسه سینه و بسیار به ندرت در اثر آنافیلاکسی رخ میدهد.ستاره دریایی، مرجان و شقایق دریایی هم نیشهای دردناکی دارند. زهر آنها در سلولهای نیشی قرار دارد که به پوست میچسبند.
عروس دریایی (jellyfish) و دیگر جانوران زیر شاخه هیدروئیدها (Cnidaria) سلولهای گزندهای به نام کنیدوسیت دارند. این سلولها، رشته توخالی کوچکی را با شتابی باورنکردنی به سوی هر چیزی پرتاب میکنند سپس زهری را از راه آن رشته به درون هدف وارد میکنند. خارتنان دریائى با خارهاى تیز پوشیده شدهاند. این خارها مىتوانند بعد از تماس با پوست شکسته و در آن جایگزین شوند. در نتیجه درد شدید و مداوم ایجاد مىشود و زخم بعداً عفونى خواهد شد مگر اینکه خارها بیرون آورده شوند. اگر خارها در دستها یا پاها فرو رفته است، اینکار باید توسط یک شخص ماهر و بهوسیله سوزن خیاطى انجام شود. در صورتى که فرورفتگى خار عمیق باشد باید با پزشک خود مشورت کنید