ایلنا: مدیرکل محیط زیست لرستان گفت: «هم اكنون مهمترین چالش زیست محیطی در این استان، تخریب زیستگاهها در مناطق مختلف است.»

به گزارش خبرنگار ایلنا از خرم آباد،"محمد حسن بازگیر" در نخستین کارگروه استانی مقابله با آثار زیانبار پدیده گرد و غبار افزود: «جمله خشکسالی، پدیده ریزگردها، آتش سوزی جنگلهای زاگرس، و عدم تعادل میان تعداد دام و ظرفیت مراتع استان از اصلیترین دلایل تخریب زیستگاهها در لرستان محسوب میشود.»

وی اظهار داشت:« ۷/۱ درصد خاک ایران متعلق به لرستان است که از این وسعت ۲۲/۶ درصد معادل ۱۸۰ هزار هکتار مناطق حفاظت شده است.»

وی با اشاره به گونههای شاخص گیاهی و جانوری در لرستان تصریح کرد:« ۴۲ گونه پستاندار در استان شناسایی شده که این میزان ۲۰ درصد گونههای پستاندار موجود کشور است.»

مدیر کل محیط زیست استان لرستان گفت:« ۲۱۰ گونه پرنده معادل ۴۰ درصد گونههای موجود کشور، پنج گونه دوزیست و دو گونه سمندر و وزغ سبز لرستانی خاص استان در لرستان وجود دارد.»

بازگیر با اشاره به اینکه ۵۰ گونه ماهی معادل ۳۰ درصد گونههای موجود کشور در لرستان وجود دارد افزود: «از مجموع یکهزار و ۷۰۰ گونه گیاهای شناسایی شده در استان، ۱۱۰ گونه خاص لرستان است.»

وی اضافه کرد: «همچنین ۲۰۰ گونه گیاه دارویی و ۱۵۰ گونه درخت ودرختچه در مناطق طبیعی و چنگلهای لرستان وجود دارد.»

بازگیر از فعالیت یک هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی در لرستان ياد کرد و گفت: «از این تعداد ۸۰ واحد آلاینده بوده که به ۵۹ واحد کاهش یافته و ادامه روند کاهش و حذف آلایندگی واحدهای صنعتی استان نیز هم اکنون در دستور کار قرار دارد.»