کاسکو میتواند مفهوم صفر را درک کرده و عدم وجود یک چیز را کاملاً بفهمد. البته مطالب گفته شده بدین معنی نیست که مغز طوطی شبیه به مغز انسان عمل میکند، بلکه مغز این پرنده میتواند برخی از مسایل منطقی را به یکدیگر مرتبط و در سطح بسیار پایین تجزیه و تحلیل کند

به گزارش خبرگزاری مهر، طوطی خاکستری آفریقایی پرندهای محبوب در کشورهای اروپایی و بسیاری از کشورهای دیگر جهان است، علت محبوبیت این پرنده، هوش سرشار و قدرت سخنگویی و تقلید صدای این پرنده است و شاید به یقین بتوان گفت که این پرنده بهترین پرنده تقلید کننده صدا در جهان است که به راحتی میتواند بیش از صدها واژه را به خاطر سپرده و تکرار کند و با این کار باعث شادی و خوشحالی صاحبان خود شود. این پرنده در محیط زیست طبیعی خود پرندهای خجالتی و ترسو است.
طوطی خاکستری آفریقایی و یا به تعبیری دیگر کاسکو از سالیان دور به عنوان پرنده اهلی در قصرهای پادشاهان و خانههای طبقات مختلف مردم جامعه نگهداری میشدهاست و رومیان اولین ملتی در جهان هستند که در باره این پرنده مطالبی نوشتهاند.
اصولاً در بین پرندگان طوطی کاسکو، طوطی کاکاتو و کلاغ به نظر باهوش تر میرسند. برخی معتقدند که کاسکو یک تقلید کننده کلمات نیست بلکه او قادر است که مفهوم واقعی کلمات را نیز درک کند. این پرنده میتواند مفهوم صفر را درک کرده و عدم وجود یک چیز را کاملاً بفهمد.
این پرنده در اصل پرندهای وحشی است که در قاره آفریقا زندگی میکند و از قرنها پیش مورد توجه آدمی قرار گرفته و تلاشهای زیادی برای اهلی کردن و آموزش دادن پرنده صورت گرفتهاست. امروزه کاسکوها توسط پرورش دهندگان دست آموز شده و به پرندهای خانگی و سرگرم کننده و جالب تبدیل شدهاست با این حال به دلیل آنکه عملکردی غیر قابل پیش بینی دارند نباید به آنان زیاد اطمینان کرد.کاسکوهایی که از حیات وحش به جمع انسانها آورده میشوند نیازمند صبر و کوشش بسیار برای آموزش و تطبیق با محیط تازه هستند.کاسکوها بسیار قوی هستند در صورت عصبانیت میتوانند گاز بگیرند و یا پنجه بکشند.
این پرنده یکی از اعضای تبار پستاسی Psitacidac است که همانند سایر طوطیان از بدنی استوار ولی نرم تشکیل شده به طوری که پرنده میتواند با منقار خود به راحتی به تمام اجزای بدن خوددسترسی داشته باشد وتا 180درجه سرخود را برگرداند.
اندازه بدن طوطی خاکستری آفریقایی بسیار متفاوت است و در گونههای کوچک 12 سانتی متر ودر گونههای بزرگ تا 100سانتی متر میرسد و وزن آن در حدود 400 گرم است رنگ پر وبال آن خاکستری است و در نژاد کنگو رنگ دم آن سرخ رنگ است، دمگاه به رنگ خاکستری روشن و لبههای بال سیاه رنگ و پاها خاکستری تیره هستند. رنگ منقار پرنده سیاه و رنگ چشم پرنده بالغ زرد روشن و هردو جنس نر و ماده از نظر ظاهری شبیه به هم هستند. این پرنده در طول زندگی زاد و ولد میکند و معمولاً در حدود 50 تا 60سال عمر میکند.
طوطی خاکستری آفریقایی پرندهای تیز پرواز است و پروازی منظم دارد اما این پرنده قدرت جهت شناسی مناسبی ندارد و نمیتواند همانند کبوترها محل زندگی خود را جهت یابی نموده و به لانه بازگردد، از این رو پرورش دهندگان این پرنده باید توجه کافی داشته باشند که چنانچه پرنده از محل زندگی خود دور شد، نمیتواند به راحتی لانه و کاشانه خود را یافته و بدان بازگردد