با سلام به دوستان عزیز
من از شیراز هستم و عشق پرنده هستم به خصوص طوطی سانان
اگه موردی بود با من تماس بگیرین صفر نهصد و سی و پنج6112928آرمان