ايرن – محمد محمد پور:مديرکل دفتر حيات وحش سازمان حفاظت از محيط زيست گفت:"برنامه اي براي مبادله يوز ايراني با ببرسيبري وجود ندارد."
به گزارش خبرگزاري محيط زيست ايران،حسين محمدي درباره اخباري که مبني بر مبادله يوز ايراني با ببرسيبري منتشر شده بود،افزود:"يوز ايراني گونه اي به شدت حفاظت شده است که محيط زيست ايران راضي به مبادله آن نمي شود."
وي که با خبرنگار ايرن گفت و گو مي کرد،اظهار داشت:"آنچه مورد تفاهم است مبادله پلنگ ايراني با ببر سيبري است."
هفته گذشته اخباري مبني بر مبادله يوز ايراني و ببرسيبري در يکي از خبرگزاري هاي کشور و به نقل از وزارت منابع طبيعي روسيه منتشر شده بود.
از آنجا که احتمال کمي براي مبادله يوز ايراني با گونه اي ديگر وجود داشت،مسوولان معتقد بودند که مترجم ايراني در ترجمه خبر خود دچار اشتباه شده است.
اين خبرگزاري اخيرا خبر خود را اصلاح کرده و گزارش داده که مبادله پلنگ ايراني با ببر سيبري در دستور کار است.
ايران مي خواهد با ببر سيبري،ببر مازندران را احيا کند و در عوض روسيه به دنبال احياي پلنگ قفقاز با پلنگ ايراني است.
گرچه مقامات ايراني پيش تر اعلام کرده بودند که قرار است چهار قلاده ببر از سيبري به ايران وارد شود اما منابع خبري روس مبادله 3 قلاده پلنگ ايراني با 3 قلاده ببر سيبري را منتشر ساخته اند.
به نظر مي رسد تا زماني که سايت نگهداري ببر در ميانکاله تکميل نشود اين مبادله صورت نگيرد.
به گفته مسوولين محيط زيست ايران،سايت ميانکاله تا پايان سال آماده بهره برداري خواهد بود.قرار بود اين سايت در خردادماه تحويل ايران شود.