سازمان محیط زیست برگزار می کند: نمایشگاه بین المللی شکار برای جلوگیری از شکار غیرقانونی!به گزارش روابط عمومی واموررسانه سازمان حفاظت محیط زیست، دومین نمایشگاه بینالمللی تخصصی تجهیزات ورزش، تیراندازی، شکار، سوارکاری و طبیعت گردی از تاریخ ۱۴ تا ۱۷ آبان در محل نمایشگاه دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود. حمید ناطقی رئیس ستاد اجرایی برگزاری نمایشگاه تخصصی تیراندازی و شکار در نشست خبری که امروز برگزار شد، گفت: به دنبال اجرای موفقیت آمیز اولین دوره نمایشگاه تجهیزات ورزش تیراندازی، شکار، سوارکاری، و طبیعت گردی در سال گذشته، به منظور توسعه و فرهنگ سازی در زمینه ورزش تیراندازی و شکار ، این نمایشگاه برگزار میشود.
وی در ادامه به اهداف برگزاری این نمایشگاه اشاره کرد و گفت:معرفی و توسعه ورزش سوارکاری به عنوان یکی از قدیمیترین مظاهر ارتباط میان انسان و طبیعت، فرهنگ سازی شکار و نقش آن به عنوان یکی از ارکان حفاظت از طبیعت ، فرهنگ سازی شکار قانونی و جلوگیری از شکار مخرب غیرقانونی ، گسترش تورهای طبیعت گردی و جلوگیری از تخریب طبیعت از جمله اهداف برگزاری دومین نمایشگاه تخصصی ورزش تیراندازی، شکار، سوارکاری و طبیعت گردی است.

ناطقی اظهار داشت: کشور امارات متحده عربی ۴و ترکیه ۳ نمایشگاه تخصصی در این زمینه برگزار کردهاند ضمن اینکه سایر کشورهای اروپایی نیز در این زمینه سالها فعالیت کرده اند.
وی در ادامه تأکید کرد: به دنبال منافع اقتصادی نیستیم؛ این کار علمی است و توسعه گردشگری و طبعیت گردی در این زمینه نیاز به فرهنگ سازی دارد.