بندر عباس / واحد مرکزی خبر/ اجتماعی لاشه یک قطعه لاک پشت از گونه های در حال انقراض امروز در ساحل بندرعباس دیده شد.

این لاک پشت طول 96و 70 سانتیمتر عرض دارد و از گونه پوزه عقابی است .

این گونه لاک پشت در فهرست لاک پشتهای در حال انقراض سازمان محیط زیست جهانی قرار دارد . مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان گفت : احتمالا این لاک پشت بر اثر برخورد با پروانه یک شناور از بین رفته است.

در آبهای دنیا هشت نوع لاک پشت زیست می کندکه 5 نوع آن در آبهای خلیج فار س زندگی می کنند لاک پشت عقابی ازجمله گونه های در حال انقراض است .

لاک پشتهای پوزه عقابی در آب های صاف و روشن ساحلی جزایر و قاره ها زندگی می کنند و عادت به مهاجرت دارند.

این گونه دریایی در مناطق مرکزی اقیانوس اطلس و هند پراکنش دارند و در تپه های دریایی و جزایر بیشتر دیده می شوند .

جزایر هرمز ، هنگام ، لارک ، قشم ، کیش ، شیدور ، فارور و ابوموسی در هرمزگان مهمترین زیستگاههای لاک پشت های دریایی در خلیج فارس است . لاک پشتهای پوزه عقابی گوشتخوار بوده و معمولا در شکافهای بین صخره ها و مرجان هابه دنبال غذا می گردندو از موجودات شناورار جمله مرجانها و قارچها و جلبک ها تغذیه می کنند .