خبرگزاری فارس: مدیر کل شیلات گیلان از وجود 11 هزار و 120 هکتار آببندان در این استان خبر داد و گفت: از این مقدار آببندان تنها 9 هزار هکتار برای ماهیدار کردن مناسب است.

به گزارش خبرگزاری فارس از صومعهسرا، حجت سعیدی بعد از ظهر امروز در جمع مسئولان و مدیران بخش آبزیپروری این شهرستان شیلات گیلان را دارای قدمتی 100ساله عنوان کرد.
وی با بیان اینکه گیلان به دلیل شرایط محیطی و آب و هوایی توانایی بالقوهای در زمینه آبزیپروری دارد، تصریح کرد: گیلان با وجود آبندانها، آبهای داخلی، دریای خزر و تالاب بینالمللی انزلی ظرفیتهای ویژهای در کشور دارد که آن را در حوزه پرورش و تولید انواع ماهیان مطرح کرده است.
مدیرکل شیلات گیلان با اشاره به اینکه وضعیت کنونی شیلات گیلان درشان و شخصیت مسئولان و مردم این استان نیست، خاطرنشان کرد: برگشت به شرایط مطلوب و عادی مرهون تعامل و همکاری تمام مردم و ارگانهای مربوطه با یکدیگر در راستای فرهنگسازی است.
وی با اشاره به اینکه بخش شیلات در گذشته تنها به صید و صیادی منتهی میشد و آبزیپروری عملی مهم و حساس در گیلان به شمار نمیرفت، اذعان داشت: امروزه آبزیپروری در شمار فعالیت مهم شیلات به ویژه در گیلان به شمار میرود که باید با تعامل بیشتری در این حوزه کار کرد.
سعیدی ابراز داشت: گیلان در بخش صید و صیادی در مراحل بالایی قرار داشت که در حال حاضر با مرور زمان و تخریب طبیعت، شاهد وضعیت ناگوار و اسفباری در این بخش هستیم.
وی با بیان اینکه تمام ارگانها به نحوی در ایجاد وضعیت و شرایط نامطلوب صید و شکار ماهیان در این استان سهیم هستند، یادآور شد: باید با هماندیشی به فکر چارهای مناسب برای برطرف کردن این مشکل باشیم.
این مسئول با اشاره به کم آبی و آلودگی آب رودخانههای این استان اذعان داشت: این عوامل تاثیر زیادی بر میزان مهاجرتهای ماهیان دارد.
مدیر کل شیلات گیلان با بیان اینکه تکثیر طبیعی ماهی در رودخانههای این استان به زیر 10 درصد رسیده است، گفت: رودخانههای گیلان شرایط لازم و کافی برای مهاجرت ماهیان را ندارند و تخمریزی ماهیان در رودخانهها خوب انجام نمیشود.
وی خاطرنشان کرد: اگر ماهیان اجازه و شرایط کافی برای تکثیر و تخمریزی را نداشته باشند هر روز شاهد کاهش صید در گیلان خواهیم بود.
سعیدی خواستار عزمی فراسازمانی تمام ارگانهای مرتبط با آبزیان در این استان شد و افزود: آبزیان از ثروتهای خدادادی، سرمایههای ملی و ذخایر مهمی برای نسلها بهشمار میروند که باید برای نسلهای آینده نگهداری و حفاظت شوند.
وی، تولید آبزیان در تالاب بینالمللی را بالغ بر 600 تن و فعالیت 315 نفر صیاد عنوان کرد و بیان داشت: اگر اشخاص دیگری به غیر از صیادان دارای مجوز قانونی وارد حوزه صیادی شوند علاوه بر پایمال شدن حقوق صیادان قانونی وضعیت تالاب نیز بحرانی میشود.
مدیرکل شیلات گیلان سیاست شیلات در بخش آبزیپروری را توسعه آبزیان اعلام کرد و اذعان داشت: در گیلان بالغ بر 11 هزار و 120 هکتار آببندان داریم که تنها 9 هزار هکتار آن برای ماهیدار کردن مناسب است.
وی تولید آبزیان در حوزه آببندانها در هر هکتار را یکهزار و 600 کیلو، در بخش کشت توام بالغ بر 900 کیلو، در مزارع منفرد 3 هزار و 900 کیلو و در تالاب نیز 47 کیلو ذکر کرد.