خبرگزاری فارس: مدیرکل شیلات مازندران گفت: اداره کل شیلات مازندران در سال جاری 700 هزار قطعه بچه ماهی را برای تکثیر در رودخانههای مازندران رهاسازی میکند.

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری به نقل از شیلات مازندران، حسن حبیبنژاد با اعلام اینکه از زمان استقرار نیروها و کارشناسان تکثیر مرکز بازسازی ذخایر شهید باهنر کلاردشت در رودخانه چشمه کیله شهرستان تنکابن 200 قطعه ماهی مولد آزاد دریایی صید شد، تصریح کرد: این ماهیها برای تکثیر و طی فرآیندی منتقل شدند.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته در کل 47 قطعه ماهی از این رودخانه صید شد، ابراز داشت: نکته مهم و اساسی در فعالیتهای بازسازی ذخایر ماهی آزاد دریا جایگاه مهم رودخانههای غرب استان به ویژه رودخانه منحصر به فرد چشمه کیله در صید ماهیان مولد آزاد دریا است.
حبیبنژاد با بیان اینکه فراهم کردن شرایط و زمینه مناسب برای مهاجرت ماهیان مولد در رودخانههای استان همت و همکاری دستگاههای مختلف استان را میطلبد، عنوان کرد: 200 هزار قطعه ماهی آزاد دریایی مولد در رودخانه چشمه کیله شهرستان تنکابن از اول مهر تاکنون صید شد.
مدیرکل شیلات مازندران در ادامه تصریح کرد: این رودخانه به علت داشتن شیب مناسب، قلوه سنگ و دمای مطلوب بهترین زیستگاه ماهیان مولد برای تخمریزی است.
حبیبنژاد اذعان داشت: نیروها و کارشناسان شیلات استان از مهر ماه با استقرار در رودخانه و صید ماهیان مولد تخمهای استحصالی را پس از انتقال به مرکز بازسازی ذخایر شهید باهنر کلاردشت انتقال دادند که پس از طی دوران پرورش و رسیدن به وزن مناسب در رودخانههای منتهی به دریا رهاسازی میشود