خبرگزاری فارس: مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری از اجرای طرح واکسیناسیون دامهای عشایر این استان خبر داد.

حمید مهری امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در شهرکرد، اظهار داشت: اجرای این طرح در راستای پیشگیری از ابتلا و شیوع بیماریهای دام بهویژه بیماری تب برفکی در بین دامهای عشایر این استان صورت میگیرد.
وی با بیان اینکه در اجرای طرح مایهکوبی دامها، دامهای عشایر در اولویت نخست قرار دارند، افزود: بهترین زمان واکسیناسیون دام کوچندگان از زمان ورود تا خروج عشایر از این استان است.
مهری خاطرنشان کرد: بیماری تب برفکی یکی از بیماری‎های بسیار مهم و واگیردار دامی است که هر ساله خسارات اقتصادی سنگینی را بر دامداران تحمیل میکند.
مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه اجرای طرح مایهکوبی سالانه برای تمام دامهای سنگین و سبک این استان اجرا می‎شود، گفت: برهمین اساس هرساله بیش از 2 میلیون و 700 هزار ر أس دام سبک و سنگین در این استان از سوی این ادارهکل واکسینه می‎شوند.
مهری از فعالیت بیش از 30 داروخانه دامی و 40 دفتر خصوصی امور درمانی دام در این استان خبر داد و افزود: این مراکز به تمام دامهای سبک و سنگین این استان خدمات ارائه می‎دهند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین از سوی مأموران نظارتی ادارههای نظارت این ادارهکل بر تمام کشتارگاههای بالای 50 رأس دام بهصورت دائم و در کشتارگاههای زیر 50 رأس بهصورت دورهای صورت میگیرد.
مهری در ادامه با اشاره به عملکرد این اداره کل در راستای مبارزه با بیماریهای دامی گفت: از ابتدای امسال تاکنون 187 هزار و 432 رأس گوسفند، بز، گاو و گوساله تک سمی علیه بیماری شاربن و شاربن علامتی واکسینه شدند.همچنین 162 رأس گوسفند و بز علیه بیماری آبله واکسینه شدند.
مهری واکسینه یکهزار و 64 قلاده سگ علیه بیماری هاری را از دیگر این اقدامات برشمرد و گفت: تا پایان امسال تعداد 11 هزار قلاده سگ در این استان علیه بیماری هاری واکسینه میشود.
این مقام مسئول در ادامه با اشاره به اقدامات دامپزشکی این استان در راستای مقابله با بیماری تب برفکی، افزود: از ابتدای امسال تاکنون 16 هزار و 372 رأس گوسفند، بز، گاو و گوساله در این استان علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدهاند.
مهری ریشهکنی بیماری بروسلوز را از اهداف سازمان دامپزشکی کشور برشمرد و گفت: بر همین اساس از ابتدای امسال تاکنون 99 هزار و 585 رأس گوسفند، بز، گاو و گوساله علیه بیماری بروسلوز یا تب مالت واکسینه شدهاند.