خبرگزاری فارس: معاون خدمات شهری شهردار زنجان با اشاره به ساماندهی جمعآوری سگهای ولگرد در زنجان

گفت: ماهانه 100 تا 150 سگ در زنجان معدوم میشود.


غلامحسن امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در زنجان با اشاره به تصویب لایحه در شورای شهر زنجان برای سر و سامان دادن به وضعیت سگهای ولگرد سطح شهر اظهار داشت: بر اساس این مصوبه شهرداری به ازای هر قلاده سگ زنده و یا لاشه آن، مبلغی را به فرد معدوم کننده پرداخت میکند.
وی با بیان اینکه شهرداری بر اساس مصوبه جدید شورای شهر زنجان اجازه انعقاد قرارداد با چند اکیپ معدوم کننده را دارد، افزود: بر اساس این مصوبه قراردادهایی از یک ماه تا یک سال با معدوم کنندگان امضا میشود.
معاون خدمات شهری شهردار زنجان تصریح کرد: اقداماتی برای تحویل سلاحهای بیهوشی به اکیپهای معدوم کننده سگهای ولگرد انجام شده است، تا پس از بیهوش کردن سگها برای تعیین تکلیف آنها اقدام شود.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس درباره زمان اجرای مصوبه شورای شهر زنجان گفت: مصوبه پس از ابلاغ، برای اطلاع رسانی به صورت آگهی در روزنامهها منتشر میشود، تا متان بتوانند مراجعه کنند.
تاکید کرد: یک ماه زمان لازم است، تا تیمهای جدیدی برای معدوم کردن سگهای ولگرد در سطح شهر حاضر شوند.
وی دلیل افزایش مقطعی سگهای ولگرد را در سطح شهر زنجان وجود چندین روستا در اطراف شهر زنجان و البته اجازه ورود نداشتن به روستاها از طرف مدیران شهری عنوان و تاکید کرد: صاحبان باغهای اطراف شهر زنجان و همچنین سازندگان پروژههای ساختمانی نیز بعد از اتمام فصل کاری اقدام به رها کردن سگهای نگهبان خود میکنند، که موجب افزایش حضور سگهای ولگرد در سطح شهر زنجان میشود.
معاون خدمات شهری شهردار زنجان تنها راه مبارزه مطمئن با سگهای ولگرد و همچنین موش در سطح شهر را رعایت نظافت از طرف شهروندان اعلام کرد.
وی رعایت زمان بیرون گذاشتن زبالهها را یکی از مهمترین راهحلهای جلوگیری از رفتوآمد حیوانات مزاحم در محلهها عنوان کرد و افزود: عدم رعایت زمان بیرون گذاشتن زباله فرصت چندین ساعتهای را بین جمع کنندگان شبانه زباله با کارگرانی که به هنگام روز برای تمیز کردن محلهها مراجعه میکنند به وجود میآورد، که موجب تغذیه حیوانات مزاحم از زبالهها و در نتیجه مزاحمت برای ساکنان را موجب میشود.
با اشاره به اینکه شهرداری هر ساله اقدام به مصرف 500 کیلوگرم سم برای مبارزه با موشها در سطح شهر میکند، تاکید کرد: مهمترین راه مبارزه با موش نیز رعایت نظافت شهری از جمله عدم دور ریز باقیمانده غذاها از طرف شهروندان است.
وی مبارزه با موش را به دلیل متوجه شدن موشها با نحوه و محل طعمهگذاری بعد از چند بار از مشکلترین مبارزهها محسوب میشود.
معاون خدمات شهری شهردار زنجان تاکید کرد: شهرداری زنجان اقدامات لازم را برای معدوم سازی حیوانات مزاحم در سطح شهر انجام میدهد.
وی با اشاره به نقش مهم شهروندان در مبارزه با حیوانان ولگرد سطح شهر تاکید کرد: شهروندان با رعایت نظافت شهری از جمله عدم دور ریز باقیمانده غذاهای میتوانند شهرداری را در این باره کمک کنند.
در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس درباره قوانین نگهداری از حیوانات گفت: نگه داشتن سگ در واحدهای آپارتمانی ممنوع است، ولی برای برخورد با صاحبان سگ در مجامع عمومی وجود شاکی لازم است.
وی درباره بوی بد برخی معابر شهری تصریح کرد: فرسوده بودن جویها مهمترین دلیل متصاعد شدن این بویها در برخی معابر شهری است.
معاون خدمات شهری شهردار زنجان تاکید کرد: شهرداری اقداماتی را برای ترمیم و بازسازی جویهای قدیمی کرده است، ولی در برخی مناطق نیز مشکلات با پاک سازی و رعایت بهداشت از طرف شهروندان به ویژه کسبه قابل حل شدن است.
شایان ذکر است، فردی که هم اکنون سگهای ولگرد شهر زنجان را معدوم میکند و خود اکیپهای شهرداری اقدام به جمعآوری لاشههای سگهای ولگرد میکنند.
با عملیاتی شدن مصوبه شورا، شهرداری به ازای هر قلاده سگ معدوم شده 15هزار تومان به فرد معدوم کننده پرداخت میکند.