خبرگزاري دانشجويان ايران - رشت
سرويس: استانها
مدير امور ماهيان خاوياري استان گيلان گفت: ميزان صيد ماهيان خاوياري در صيد پاييزه تاکنون حدود 223 کيلوگرم خاويار و 1700 کيلوگرم گوشت است.
اسحاق شعباني در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) - منطقه گيلان، اظهار داشت: صيد فصل پاييزه سال جاري در راستاي سياستهاي دولت که توسط بخش خصوصي انجام شده است با تلاش 8 شرکت پيمانكاري صيادي در قالب 80 فروند قايق و 240 نفر صياد در طول نوار ساحلي گيلان از آستارا تا چابکسر مشغول به فعاليت است.
وي ادامه داد: ميزان صيد تاکنون در فصل صيد پاييزه بالغ بر 223 کيلوگرم خاويار و 1700 کيلوگرم گوشت است که شاهد افزايش و يا کاهش قابل ملاحظهاي نسبت به سال گذشته نبودهايم و از ابتداي سال جاري بالغ بر 503 کيلوگرم خاويار و 3200 کيلوگرم گوشت استحصال شده است که در مقايسه با مدت مشابه، 5 درصد خاويار و 12 درصد گوشت افزايش داشته است.
اسحاق شعباني افزود: با توجه به وجود بزرگترين مرکز تکثير و پرورش ماهيان خاوياري در اين استان و همچنين کاهش شديد ذخاير اين گونه با ارزش آبزي، اهداف اقتصادي اهميت خود را از دست داده است و غالب صيد صيادان با هدف تامين مولد جهت بازسازي ذخاير، به صورت زنده تحويل مرکز تکثير و بازسازي ذخاير شهيد دکتر بهشتي ميشود تا تبديل به بچه ماهي و در دريا رهاساز شده که اين امر ارزش اقتصادي بالاي شيلاتي دارد.
وي خاطرنشان کرد: از مهمترين مشکلات اين بخش کاهش شديد ذخاير ماهيان خاوياري در دريا و حضور صيادان غيرقانوني است که در اين راستا اداره کل شيلات گيلان و يگان حفاظت منابع آبزيان همکاري بسيار خوبي در جهت رفع اين مشکل دارند.
اسحاق شعباني در پايان خاطرنشان کرد: از برنامههاي آتي اين شرکت در راستاي تامين پروتئين مورد نياز کشور و ايجاد اشتغال شرکت مادر تخصصي خدمات کشاورزي، واگذاري اراضي مازاد صيدگاههاي ساحلي جهت پرورش ماهيان خاوياري به افراد و سرمايهگذاران واجد شرايط در دستور کار دارد.