خبرگزاری فارس: مدیرکل محیط زیست گیلان از ابلاغ 81 میلیارد ریال اعتبار سال 90 طرح احیای تالاب انزلی از طرف معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خبر داد و گفت: امیدها برای ادامه طرح احیای تالاب انزلی دوباره زنده شد.

امیر عبدوس امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در رشت با اشاره به آخرین وضعیت احیای تالاب انزلی اظهار داشت: طرح احیای تالاب بینالمللی انزلی با تلاشها و پیگیریهای مسئولان گیلان با اعتباری بالغ بر 900 میلیارد ریال برای پنج سال از محل ردیفهای خاص معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی به تصویب رسیده است.

* اجرای 5 پروژه مطالعاتی احیای تالاب انزلی

وی افزود: مرحله نخست ابلاغ اعتبار آن در سال 89 به مبلغ 72 میلیارد ریال انجام شد و با اختصاص بخشی از این اعتبار شش پروژه عملیاتی و پنج پروژه مطالعاتی برای ساماندهی و احیای تالاب انزلی در سال 89 کلید خورد.
مدیرکل محیط زیست گیلان درباره پروژههای احیای تالاب ادامه داد: چهار پروژه از شش پروژه عملیاتی شامل احداث چهار دهانه سد رسوبگیر در دهانه رودخانههای اصلی ورودی تالاب به منظور جلوگیری از ورود حجم عظیم رسوبات به تالاب انزلی بودند و دو پروژه دیگر نیز احیای آبراهههای قدیمی برای برقراری دوباره ارتباط بیولوژیک و اکولوژیک مابین بخشهای مختلف تالاب و همچنین لایروبی بخشی از پهنه تالاب بودند.
وی، مجری پروژههای عملیاتی این طرح را جهاد کشاورزی گیلان دانست و اذعان داشت: محیط زیست به عنوان دستگاه بهرهبردار بر این عملیات نظارت میکند.

* احداث 4 سد رسوبگیر تالاب انزلی

عبدوس با اشاره به وضعیت ساخت سدهای رسوبگیر تالاب، ابراز داشت: سد رسوبگیر رودخانه شیلهسر با پیشرفت فیزیکی بیش از 90 درصد پیشتاز است و پس از آن سد رسوبگیر رودخانههای پسیخان با 45 درصد، سیاه درویشان با 18 درصد و پیربازار با صفر درصد پیشرفت فیزیکی در مقامهای بعدی قرار دارند که با ابلاغ اعتبار امسال امیدواریم هر چهار سد رسوبگیر به بهرهبرداری برسند.
وی خاطرنشان کرد: در کنار این شش پروژه پنج پروژه مطالعاتی نیز تعریف شده و در مرحله مطالعه قرار دارند که شامل پایش اکولوژیک تالاب انزلی با نمونهبرداری و آزمایش ماهانه از تمام پارامترهای فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، سموم و فلزات سنگین موجود در آب و رسوبات تالاب انزلی در 24 نقطه از تالاب، مولدسازی ماهیان بومی در تالاب انزلی، بررسی امکان پرورش ماهیان مهم اقتصادی در اراضی حاشیه تالاب، بررسی پرورش ماهی در قفس در تالاب انزلی و بهروز رسانی مطالعات طرح جامع مدیریت تالاب که مجموع اعتبار مطالعاتی این طرح 10 درصد از اعتبار کل اعتبارات طرح است.

* ابلاغ 81 میلیارد ریال برای احیای تالاب انزلی

این مسئول، درباره میزان اعتبار سال 90 طرح تالاب یادآور شد: اعتبار ابلاغ شده برای سال جاری 81 میلیارد ریال است که مانند سال گذشته 10 درصد از این مبلغ صرف ادامه انجام مطالعات و 90 درصد باقیمانده برای تکمیل پروژههای نیمه تمام صرف میشود.
به گفته وی، نتایج به دست آمده از مطالعات بررسی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی رودخانههای ورودی به تالاب نشان میدهد که میزان برخی از پارامترهای شیمیایی در برخی از مقاطع فصول بهار و تابستان بالاتر از میزان استاندارد است.
عبدوس اضافه کرد: این نتایج نشان میدهد برای ادامه عملیات احیای تالاب انزلی باید به منشا آلودگیهای وارده به تالاب پرداخت که به ترتیب اولویت آلودگیهای ناشی از سموم کشاورزی، فاضلابهای صنعتی و فاضلابهای شهری هستند.

* طراحی سیستم جمعآوری فاضلاب شهر صنعتی رشت

وی اقدامهای انجام شده در ارتباط با فاضلابهای ورودی به تالاب را در سه بخش شیرابههای زباله سراوان، فاضلاب شهر صنعتی رشت و فاضلاب شهری رشت تشریح کرد و یادآور شد: کار طراحی سیستم جمعآوری و تصفیه شیرابه زبالههای سراوان انجام شده و شهرداری به زودی عملیات اجرایی آن را آغاز میکند.
مدیرکل محیط زیست گیلان اظهار داشت: پس از گذشت 40 سال از تاسیس شهر صنعتی رشت سرانجام با اقدامهای قضایی اداره کل محیط زیست گیلان علیه شرکت شهر صنعتی، قرارداد طراحی سیستم جمعآوری و تصفیه فاضلاب شهر صنعتی رشت نیز با مشاور منعقد شده است و شش ماه به مشاور فرصت داده شده تا طراحی را انجام دهد.
وی افزود: همچنین سیستم جمعآوری و تصفیه فاضلاب شهر رشت نیز توسط شرکت آب و فاضلاب گیلان در دست اجراست که با توجه به کندی پیشرفت فیزیکی آن میطلبد تا با ترمیم اعتبارات این پروژه بزرگ عملیات آن هر چه زودتر به اتمام برسد.