موش کور که یکی از جالب ترین جانداران روی زمین است، مورد توجه دانشمندان ژنتیک قرار گرفته است، زیرا این جونده صورتی رنگ زشت و بی مو که زندگی خود را در زیر خاک سپری می کند، می تواند تا سی سال عمر کرده و هرگز مبتلا به سرطان نمی شود. علاوه بر این موش کور درد را در پوستش احساس نمی کند. دانشمندان با تحقیق روی ژنهای موش کور درصدد مبارزه با درد و سرطان هستند.
به گزارش «۲۴» و به نقل از مشرق نیوز، دانشمندان امیدوارند با آزمایش روی موش کور اطلاعاتی به دست آورند که امیدهای تازه ای را در مبارزه با پیری زودرس و سرطان به وجود خواهد آورد.
بر اساس مقاله ای که در مجله علمی نیچر منتشر شد، در بررسی های اولیه، تفاوت های ژنتیکی مهمی تثبیت شده است. دانشمندان بر این امید هستند که با تحقیقات و آزمایشات گسترده تر، اطلاعاتی کشف خواهند کرد که نور امیدی در مبارزه با پیری و سرطان خواهد بود.