باغ وحش های جهان، جشن هالووین را با حیواناتشان شریک شدند. معمولاچند روز قبل یا در روز هالووین، باغ وحش ها اقدام به برگزاری جشنی ویژه این روز می کنند. به حیوانات کدوهای مخصوص هالووین می دهند و برای آنها که کدو نمی خورند، غذای مخصوصی داخل کدو قرار می دهند. کودکان شهر به باغ وحش دعوت می شوند تا این ضیافت را از نزدیک شاهد باشند و روز خوشی را در باغ وحش بگذرانند.
هالووین مراسم مذهبی ی بوده که چندی است به جشنی جهانی تبدیل شده. جالب اینجاست که ما با داشتن مناسبت های زیاد مذهبی و اجتماعی، هنوز علاقه ای به گذراندن یک روز بی آزار در باغ وحش نداریم، هنوز بیوه ببر روسی در مکانی مخفی از نظرها ناپیداست و و بازدید های جمعی کودکان از باغ وحش، صحنه هایی می آفریند که گفتنش فقط لذت دیدن این تصاویر را خواهد کاست…در تصاویر، گرگی در باغ وحش سیاتل، میمون، خرس قطبی و گوریل در باغ وحش دیترویت، لمورهای باغ وحش رم، میرکت و گرگ سیاتل، فیل باغ وحش اوکلاهما، خرس های آند باغ وحش نیویورک و فیل های باغ وحش نیو اورلئان را می بینید که با کدوهای هالووین بازی می کنند و غذای درونش را می خورند.