بچه لاکپشتهای ۴ روزه که حدود ۵٫۵ سانتیمتر طول دارند، در پارک ملی مجارستان به دنیا آمدهاند. لاکپشت آفریقایی هر کدام ۲۵ گرم وزن دارند، و پس از یک دوره ۱۱۵ روزه تخمگذاری به دنیا آمدهاند.
به گزارش برنا نیوز لاکپشت مهمیزدار آفریقایی جزو بزرگترین لاکپشتهای زمینی آفریقا و سومین لاکپشت بزرگ جهان می باشد. وزن یک لاکپشت بالغ به ۸۰ کیلوگرم میرسد. این موجودات بین ۳۰ تا ۵۰ سال زندگی میکنند و پیرترین آنها در حال حاضر ۵۴ سال سن دارد.