آموزش دست دادن به سگ


دست دادن، جز آموزش های ضروری نبوده ، جنبه ی تفریحی و سرگرمی برای صاحب او دارد. بسیاری از دارندگان سگ ها، به خصوص سگ های زینتی، دوست دارند حیوان آن ها حرکات نمایشی را یار گرفته و در جمع به نمایش بگذارد. این کار در صورتی که اختلالی در روند آموزش های ضروری ایجاد نکند. بلامانع بوده و باعث محبوبیت بیشتر حیوان نزد افراد خانوده خواهد شد. برای آموزش این عمل، ابتدا به حیوان دستور بنشین بدهید. وقتی سگ در حالت نشسته قرار گرفت، همزمان با گفتن دستور " دست بده " ، دست او را بلند کرده و در دست خود قرار دهید. در این زمان او را نوازش کرده و مورد تشویق قرار داده، سپس دست او را رها کنید. این عمل را آن قدر انجام دهید تا حیوان بفهمد که از او چه می خواهید. بعد از مدتی، حین ادای دستور " دست بده " با دست خود آرام دست او را لمس کنید تا سگ، دست خود را بالا آورده و در دست شما قرار دهد. پس از این که حیوان به این دستور مسلط شد، می توانید دستور را به دست چپ و یا دست راست محدود کنید. به این معنی که دستور دهید " دست بده ، چپ " و به دست چپ او اشاره کنید. سپس : دست بده، راست " و دست راست او را لمس کنید. بعد از هر بار انجام دادن صحیح فرمان از جانب سگ، او را تشویق کرده و به او جایزه دهید.منبع: راهنمای جامع حیوانات اهلی ( سگ )