طاووس سفید
معمولا طاووس به پرهای زیبا و رنگارنگ خود شهره است؛ اما عکاس این عکس میگوید که این طاووس سفید را در فلوریدا دیده است.