سیدقدرتالله علیپور امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در دهدشت اظهار کرد: پروانه شکار پرنده در مناطق آزاد برای شکارچیان با قیمت 40 هزار تومان صادر میشود و شکارچیان میتوانند در دو روز آخر هفته در هر سفر 4 پرنده شکار کنند.
رئیس اداره محیط زیست شهرستان کهگیلویه افزود: این پروانه فقط جهت شکار پرندههایی چون کبک و تیهو در مناطق آزاد است و در مناطق حفاظت شده دنا، دنای شرقی، دیل، خامی، خائیز و سولک ممنوع است.
علیپور با اشاره به اینکه طبق اصل 50 قانون اساسی حفاظت از محیط زیست وظیفه همگانی است، تصریح کرد: عصر دیروز با همکاری پاسگاه انتظامی سوق یک شکارچی خاطی که اقدام به شکار یک راس کل وحشی در منطقه دژکوه کرده بود، دستگیر شد.
این مسئول امور حفاظت از محیط زیست در شهرستان کهگیلویه بیان کرد: بزرگترین تهدید مناطق حفاظت شده در استان ما این است که در سطح استان شکار به صورت یک افتخار جا افتاده و فرهنگی است که از گذشته به ارث رسیده که باید در این زمان سنتشکنی کرده و فرهنگ حفاظت از محیط زیست را به کودکان و همه جامعه منتقل کنیم تا هر کس خودش حافظ محیط زیست باشد.
علیپور با اشاره به فرموده رهبری که برای ما مسئله محیط زیست و منابع طبیعی، مسئله تجملاتی و درجه دو نیست بلکه یک مسئله حیاتی است و از اولویتهای توسعه پایدار است، تصریح کرد: ما به استناد فرموده مقام معظم رهبری و تعالیم دینی که نظافت و پاکیزگی محیط و آزار نرساندن به حیوانات را جزو آموزههای دینی قلمداد کرده وظیفه داریم که در راه حفاظت و حمایت از حیاط وحش و جلوگیری از تخریب محیط زیست کوشا باشیم.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست کهگیلویه در ادامه گفت: از دیگر تهدیدات محیط زیست در این استان را میتوان به چرای مفرط دام، بوتهکنی، زغالگیری اشاره کرد که در محیط طبیعی و محیط زیست رخ میدهد که از رسانهها میخواهیم با جدیت و بدون اغماض عوامل تخریب محیط زیست را به گوش مردم برسانند تا هر فرد در جامعه خود یک محیطبان باشد.
علیپور با تاکید بر اینکه حفظ تنوع زیستی و حفاظت از طبیعت در دنیای امروزی از اهمیت فراوانی برخوردار است، خاطرنشان کرد: هستی مجموعهای است هدفدار و جهان گیاهان، جانوران و میکرو ارگانیزمها طبق نظام آفرینش با یک هماهنگی خاص، متوازن و همه جانبه شکل گرفتهاند.
این مسئول عنوان کرد: انسان با فعالیتهای تخریبی و توسعهطلبانه چرخه طبیعت را مختل کرده و آسیبهای جبران ناپذیری را به زیست بومها وارد ساخته است