لحظه اي بي نظير از تولد يک دلفين(عکس)
دلفين ها هميشه درشب و جاهاي تاريک و بدون پنجره زايمان مي کنند اما از شانس ما اين دلفين در روز و روبروي يکي از پنجره هاي آکواريوم زايمان کرده تا عکاس خوش شانس اين لحظات تاريخي رو ثبت کند.

لحظه اي بي نظير که در آکواريم Oltremare در شهر Riccione ايتاليا گرفته شده است.
معمولا بعد از يک سال حاملگي سخت دلفين کوچولو در شب و دور از چشم ديگران به دنيا مي آيد
اما در Bottlenose dolphin بطور غير منتظره اي اين اتفاق در روز و جلوي پنجره افتاد که عکاس ما " Leandro Stanzani" هم بيکار نبود و از اين صحنه عکس گرفت


دلفين کوچولو اول به پشت بيرون اومد (چون توانايي تنفس در آب را ندارد) و قابل ديدن شد و بلافاصله شروع به شنا کرد.
دلفين کوچولو سريعا شروع به شير خوردن مي کند تا بتواند واکسني براي سيستم دفاعي بدنش بسازد.
بچه دلفين تازه بدنيا امده حدود يک متر و بيست سانتي متر طول و شش کيلوگرم هم وزن دارد
در آکواريمBottlenose چهل و پنج (45)نوع دلفين زندگي مي کنند . در طبيعت دلفين ها بطور متوسط 20 سال عمر مي کنند البته ديده شده بعضي از انواعشان تا 45 سالگي هم عمر کرده اند.
اين دلفين کوچولوها چون در اسارت به دنيا آمده اند علاقه اي به رهايي در آبهاي آزاد را ندارند و قسمتي از برنامه پرورش در اسارت هستند که توسط انجمن باغ وحشها و آکواريم هاي اروپا بر پا شده است