تشخیص کمبود ویتامین در طوطی


وقتی طوطیشما بیمار می شود مواردی هست که لازم است شما آنها را بدانید.
به منظور اینکه مطمئن شوید طوطی شما سالم وسلامت و شاد و سرحال می باشد.اولین چیزی باید بدانید این است که طوطی در جنگل یک شکار (طعمه) می باشد. یعنی اینکه او برای سالم ماندن از هروسیله ای استفاده می کند. یک طوطی برای جلوگیری از نشان دادن علائم ضعف از غریزه ی خود استفاده می کند.بنابراین او نشانه های بیماری و آسیب دیدگی را پنهان خواهد کرد. ممکن است شما متوجه نشوید که طوطی تان برای مدت طولانی بیمار است. اگر شما به موقع متوجه نشوید ممکن است زمانی متوجه شوید که دیگر دیر شده باشد.

دومین چیزی که شما باید در ذهنتان داشته باشید این است که وقتی طوطی تان احساس بدی(بیماری) دارد نمی تواند آن را به شما بگوید. او همچنین نمی تواند در مورد رژیم غذایی اش خودش تصمیم بگیرد. شما باید بطور مداوم از رژیم غذایی و هرگونه علائم بیماری طوطی تان آگاه باشید. طوری که مطمئن شوید طوطی تان سالم است.

ویتامین آبرای سلامت طوطی شما بسیار مهم و ضروری است. با این حال آن یکی از رایج ترین ومتداول ترین کمبود هایی است که در طوطی ها دیده می شود. این کمبود به دلیل رژیمهای غذایی نامتعادلی است که به اندازه کافی برای طوطی ویتامین فراهم نمی کند. اگرغذای طوطی به صورت درست و مناسب ذخیره نشده باشد می تواند ارزش غذایی خود را ازدست بدهد و میزان ویتامین آ کاهش یابد.

با مقداردرست و مناسب این ویتامین مطمئن خواهید شد که طوطی شما سرحال و سالم است. به یادداشته باشید،کمبود ویتامین می تواند معکوس عمل کند. با این حال اگر طوطی کمبود ندارد عوارض و اثرات شدید آن در تمام طول عمر می تواند موجب آسیب شود.
نشانه های (علائم) کمبود ویتامین آ در طوطی سانان


طوطی شما قادر نخواهد بود که بگوید در رژیم غذایی اش مقدار بیشتری ویتامین آ نیاز دارد. بااین حال علائم بسیاری وجود دارد که شما می توانید آنها را در نظر بگیرید. اگر طوطیشما این علائم را نشان داد لازم است که شما برای فراهم کردن ویتامین آ ی بیشتری دررژیم غذایی طوطی تان بیشتر تلاش کنید. در اینجا اینجا به بعضعی از آنها اشاره شدهاست:

  • ضعف و بی حالی و یا عدم فعالیت و کم تحرکی یکی از اولین نشانه های کمبود است.
  • ویتامین آ برای دید سالم بسیار حیاتی است. ممکن است چشم طوطی تان ورم کرده باشد و یا مشکلات بینایی داشته باشد و در مجموع (روری هم رفته) طوطی بینایی خود را از دست بدهد.
  • اگر طوطی شما در تمام مدت به جای استراحت کردن پرهایش رو پف میدهد این یکی دیگر از علائم کمبود است.
  • وضعیت بدنی ضعیف و پرو بال های ضعیف و پژمرده علائم دیگری است که نشان می دهد طوطی شما به اندازه کافی ویتامین آ دریافت نکرده است.
نشانه های دیگر می تواند شامل از دست دادن اشتها، عطسه کردن، مشکلات تنفسی، تهوع، کاهشوزن،تغییر در رفتار و عادات و از دست دادن آب بدن باشد.

اگر شمامتوجه شدید که طوطی تان علائم کمبود ویتامین را داراست باید فورا دست به کار شویدتا مشکل را بر طرف سازید. در نظر داشته باشید که کمبود ویتامین آ میتواند معکوسعمل کند. با این حال اگر به نظر می رسد که تقویت ویتامین آ در طوطی شما جوابگونیست .برای درمان به دامپزشک نیاز دارید. طوطی شما وقتی بیمار است نمی تواند بهشما بگوید اما شما از روی این علائم می توانید متوجه شوید.


مترجم:MTM
منبع: پارسی پت