آموزش گاز نگرفتن به سگبا وجود این که گاز گرفتن یکی از رفتارهای غریزی سگ ها به شمار می رود. ولی سگ کوچک زینتی که افراد منزل و اطرافیان آن ها را گاز بگیرد، به یک موجود مزاحم و آزار دهنده تبدیل شده و دوستان و فامیل شما را از شما دور خواهد کرد. از اوایل سن 3 ماهگی، کم کم برای گاز گرفتن توله خود محدودیت قائل شوید و هنگامی که توله شما وارد 4 ماهگی شد، دیگر به او اجازه گاز گرفتن ندهید. این ممانعت به این صورت است که هنگامی که توله سگ شما را گاز گرفت، او را با صدای بلند دعوا کنید. وارد کردن ضربات نسبتا دردناک توسط انگشت به ناحیه پوزه می تواند برای جلوگیری از شکل گیری این عادت موثر باشد.

بعضی از سگ ها ممکن است در صورت دعوا شدن، واکنش تندی از خود نشان دهند و مجددا شما را گاز بگیرند. در این صورت حیوان را به محل تاریکی برده و مدتی در آن جا حبس کنید تا آرام شود. پس از آرام شدن حیوان، به او نزدیک شده و با ملایمت با او حرف بزنید و او را نوازش کنید. به یاد داشته باشید که تنبیهات مداوم و پی در پی ، باعث ایجاد نا امنی و ترس در حیوان شده و او را از شما دور خواهد کرد. برای برقراری رابطه مناسب با سگ خود، در شرایط عادی به او محبت کنید. ولی این محبت کردن نباید باعث شود که حیوان احساس کند هر کاری که خواست می تواند انجام دهد. در واقع برقراری تعادل بین ابراز محبت و سخت گیری در مورد کارهای ناشایست ، یکی از اصولی است که باید حتما در نظر داشته باشید و تنبیه به جا و نیز تشویق در مواقع مناسب، باعث برقراری رابطه ای منطقی بین شما و سگتان خواهد شد و در نهایت این موضوع را به حیوان خود تفهیم کنید که رئیس شمایید، نه او.

در مورد سگ های نگهبان شرایط متفاوت است. سگ های نگهبان نباید برای گاز گرفتن تنبیه شوند. این امر به خصوص در زمان تولگی از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا در غیر این صورت حیوان از گاز گرفتن ترسیده و دیگر کارایی خوبی برای نگهبانی نخواهد داشت. ولی در حفظ حریم خانواده و مشخص کردن آن برای سگ خود دقت لازم را به کار ببرید تا در آینده از این جهت خطری افراد منزل را تهدید نکند. از همان ابتدا سعی کنید افراد خانواده را به حیوان بشناسانید. برای این کار لهتر است در حضور افرادی که همیشه در منزل حضور دارند ، به سگ خود غذا بدهیدتا حیوان به بودن افراد منزل در کنار خود عادت کرده و مرز میان اشنا و بیگانه را بشناسد. از سوی دیگر در صورتی که سگ، شما یا افراد خانواده را گاز گرفت، شدیدا با او برخورد کنید و با صدای بلند و تحکم کامل به او اعتراض کنید. ار آن جا که سگ های نگهبان حیوانات بزرگ و قوی ای خواهند شد، در صورتی که از شما حساب نبرده و حرف شنوی نداشته باشند، می توانند بسیار خطرناک و درد سرساز باشند. یک سگ نگهبان خود باید حداقل از یکی از افراد منزل که صاحب اصلی او به شمار می رود، اطاعت پذیری داشته باشند.منبع: راهنمای جامع حیوانات اهلی ( سگ)