آتش نشانان ایستگاه 27 با کمک به روباه زخمی که در فضای سبز بلوار لاله در غرب تهران گرفتار شده بود آن را به مرکز نگهداری این گونه حیوانات تحویل دادند


به گزارش خبرگزاری مهر، شهروندانی که پیش از ظهر امروز متوجه حضور این روباه و زخمی بودن او شده بودند در تماس با سامانه 125 برای کمک به این حیوان از آتش نشانی کمک خواستند.
ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت 11:22 دقیقه امروز با دریافت این خبربلافاصله آتش نشانان را به محل حضور روباه زخمی در خیابان جنت آباد، بلوار لاله شرقی اعزام کرد.

به گفته محمد اصغری فرمانده آتش نشانان، این روباه زخمی در میان شمشادهای فضای سبز وسط بلوار گرفتار شده بود که آتش نشانان بی درنگ با بکارگیری تجهیزات ایمنی و نجات و بدون هر گونه آسیبی این حیوان را گرفته و با انتقال آن به مرکز نگهداری این گونه حیوانات به ماموریت خود پایان دادند