حادثه > داخلی - در پی جاری شدن سیل، کروکودیلها وارد آبهای جاری در بانکوک، پایتخت تایلند شدند.

به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس24، جاریشدن سیل در بانکوک به صدها کروکودیل فرصت داد تا از محل نگهداری خود بگریزند. فرار این کروکودیلها شهروندان بانکوک را بهشدت آشفته کرده است. شکارچیان تلاش میکنند این کروکودیلها را بیابند. در حالی که بخشهای زیادی از بانکوک در اثر وقوع سیل زیر آب رفته است نگرانیها از شیوع بیماری در مناطقی از این کشور که آب در آنها انباشته شده، افزایش یافته است. بههمین دلیل صلیبسرخ جهانی درباره وقوع بحران انسانی در مناطق سیلزده تایلند هشدار داده است. در پی بارانهای موسمی شدید در 3ماه گذشته در تایلند و بالاآمدن آب رودخانهها، سیل بخشهای وسیعی از این کشور را فراگرفته است.