زمین شناسان آمریکایی با بررسی بقایای فسیلی با قدمت 145 میلیون سال دریافتند که دایناسورهای عظیم گیاهخوار نیز مهاجرت می کرده اند.


به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان کالج کلورادو با بررسی بقایای فسیلی 32 دندان "کاماراسائوروس" (Camarasaurus) که یک دایناسور گیاهخوار غول پیکر به طول 18 متر بوده است دریافتند که حتی این حیوانات عظیم نیز به صورت فصلی از دشتها تا ارتفاعات برای یافتن آب و غذا صدها کیلومتر مهاجرت می کرده اند.
این دایناسور در پایان دوره ژوراسیک در حدود 145 میلیون سال قبل در آمریکای شمالی می زیسته است. گردن این گونه نسبت به طول دم آن بسیار کوتاهتر بوده است.
"کاماراسائوروس" بزرگترین جانداری است که در طول تاریخ زمین بر روی خشکی زندگی کرده است.
این پژوهشگران بقایای مینای دندانهای فسیل شده را برای یافتن ایزوتوپهای خاصی از اکسیژن مورد بررسی قرار دادند. این ایزوتوپها می توانند زیستگاههایی که محل سکونت این دایناسورهای غول پیکر بوده است را نشان دهند.
با مقایسه این اطلاعات با اطلاعات به دست آمده از نمونه های خاک دوره ژوراسیک، این زمین شناسان کشف کردند که بعضی از جمعیتهای این حیوانات به صورت فصلی برای یافتن زیستگاه بهتر مهاجرت می کرده اند.
براساس گزارش نیچر، نتایج این بررسیها حاکی از آن است که این گونه در دوره های خشکسالی با طی مسیری 300 کیلومتری برای یافتن آب و غذا از دشتها به سمت ارتفاعات حرکت می کرده است.