در خانه شما خطراتی وجود دارد که می تواند به طوطی تان آسیب برساند. یک اتاق وجود دارد که از دیگر اتاق ها خطرناک تر است صرفا به این دلیل که در آن مکان خطرات بسیاری وجود دارد.

وقتی به طوطی تان اجازه میدهید که از قفسش خارج شود و اگر طوطی تان در داخل آشپزخانه حضور دارد، بسیار مهم است که شما حواستان به او باشد و بر او نظارت داشته باشید. بهتر است که طوطی تان را در اتاق دیگری نگهداری کنید.اگر شما قمی خواهید طوطی تان وارد آشپرخانه شود باید مطمئن شوید که او را از خطرات آشپزخانه دور نگه میدارید.در اینجا به بعضی از خطراتی که وجود دارد و شما می خواهید طوطی تان را از آنها در امان نگه دارید اشاره شده است:

اجاق گاز روشن، میتواند بسیار خطرناک باشد. ممکن است وقتی پای طوطی تان را لمس میکنید زمخت و خشن به نظر برسد، اما پوست آن در برار حرارت می تواند به شدت آسیب ببیند. از آنجایی که این پوست رشد میکند، سوختگی آن توسط اجاق گاز میتواند هفته ها برای طوطی درد به همراه داشته باشد. اگر طوطی تان در آشپزخانه است بسیار مهم است که شما کاملا از خاموش و سرد بودن اجاق گاز مطمئن باشید.

آب ساکن برای طوطی ها میتواند فوق العاده خطرناک باشد. هنگامی که طوطی درحال تلاش برای آب خوردن است این امکان وجود دارد که سر خورده و در نهایت به درون آب سقوط کند. این اتفاق ممکن است زمانی رخ دهد که شما برای نجات طوطی خود در آن مکان حضور نداشته باشید.یک کاسه ی آب یا آب سینک ظرفشوئی به راحتی میتواند طوطی شما را غرق کند. هنگامی که طوطی شما در خانه آزاد باشد بهتر است که آب ساکنی در آشپزخانه شما وجود نداشته باشد این بدین معناست که شما باید سینک ظرفشوئی خود را از آب خالی کرده و برای هر ظرف آب یک درپوش بگذارید.

اگر کسی نیست که به طوطی شما توجه کند و اگر شما از نژاد طوطی کوچکی مانند پاراکیت نگه داری می کنید که میتواند به راحتی از دید شما پنهان شوند ، یخچال فریزر ممکن است خطرناک باشد. هنگامی که در یخچال باز باشد طوطی های کوچک بدون اینکه شما متوجه شوید به راحتی می توانند از میان آن پرواز کنند .ممکن است طوطی شما به شدت آسیب ببیند و یا در صورت بسته شدن درب یخچال فریزر کشته شود. مهم است در مواقعی که طوطی تان در خانه آزاد است شما از مکان او آگاهی داشته باشید.

سرانجام، خطرات آشپزخانه میتواند به شکل غذا ها و دیگر چیزهایی که میتواند توجه طوطی شما را جلب کند باشد. این طوطی ها بسیار کنجکاو هستند. طوطی شما به سادگی می تواند مواد غذایی سمی یا یک شی کوچک سخت را بر دارد که این امر ممکن است باعث بیماری یا خفگی او شود. اگر طوطی شما در اتاق آزاد است شما باید مطمئن شوید که هیچ غذایی آنجا نیست و و همه ی اشیای کوچک را دورکرده اید.

هنگامی که اجازه میدهید طوطی شما در خانه آزاد باشد بسیار مهم است که مطمئن شوید که از او در مقابل خطرات محافظت میکنید. خطرات بسیاری در آشپزخانه شما وجود دارد که میتواند باعث آسیب دیدن طوطی شود. اگر شما برای دور نگه داشتن طوطی خود از خطرات وقت صرف کنید ، میتوانید از آسیب ها و بیماری های احتمالی جلوگیری کنید.

مترجم: MTM
منبع:پارسی پت