نام متداول: میگو چنگال قرمز Red claw shrimp

نام علمی: macrobrachium assamense


خواستگاه: هند (آبهای شرق هیمالایا و بخشهای کوهستانی برمه)

رفتار: تهاجمی

سطح نگهداری: متوسط

تولید مثل و سطح پرورش: آبشیرین - بالا

سایز نر / ماده: 8 / 6 سانت..(بااحتساب پنجه ها)

دما: 20 - 30 د.س..

PHء: 7 - 7.5

GHء: 3

KHء: 1.5

تغذیه: همه چیز خوار..

توضیحات:
نرها برنگ قهوه ای یا بژ با چنگالهایی برنگ قرمز یا راه راه سیاه و سفید و بزرگتر از زنان / زنان معمولا برنگ سبز/امکان خوردن گیاهان توسط اینگونه وجود دارد / نیازمند آبی غنی از اکسیژن / مردان پرخاشگرتر از زنان / با همنوع تاسرحد مرگ میجنگد / برای یک زوج حداقل حجم تانک 50 لیتر یا 3 میگوی نر بالغ را در حداقل 100 لیتر نگهداری کنید /

همچنین مخزن باید طوری دکور شود تا هر میگو بتواند قلمرو خود را تعیین کند / بیشتر شبگرد هستند و در روز به ندرت و برای غذا شاید بیرون بیایند / علاقمند به سعود از دکور و بلندیهای تانک و کمتر به شنا کردن علاقه نشان میدهد / پرورش اسانی دارد و ماده بین 20 تا 60 تخم را بمدت حدود 40 روز در بین پاها و زیر بدن نگهداری میکند /
با ماهیهای کوچک و میگوهای کوتوله نگهداری نشوند ./

ماده


نر نابالغ


کودک چند روزه


منابع:
http://www.aquariumfishexperts.com/t...d-claw-shrimp/
http://www.akwaria.pl/krewetki/macro...amense-en.html
http://www.shrimpnow.com/content.php...hium-assamense

توجه: کلیه مطالب و مقاله های این سایت متعلق به پارسی پت وشرکت شبکه ارتباطات کامپیوتری ایران (Aka Networks)است.استفاده از مطالب و مقاله های سایت پارسی پت بدون ذکر منبع ولینک معتبر و مستقیم مصداق بارز دزدی است و از طرف شرکت ارتباطات کامپیوتری ایران مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.در صورت تمایل به استفاده از مقاله های این سایت میبایست منبع را بصورت یک لینک معتبر ومستقیم بهمراه نام مترجم ونویسنده مقاله به این صورت ذکر کنید:

منبع: www.parsipet.ir

مترجم: Ashkan taghavi