قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست قم گفت: برای جلوگیری از آسیب مزارع روستائیان قم از حمله حیوانات وحشی، مجوزهای پروانه نیمه شکار در قم صادر میشودعلیرضا نجیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص خسارت روستائیان هنگام حمله حیوانات وحشی به مزارع و باغات عنوان کرد: با توجه به فرا رسیدن ایام سرما، برخی از حیوانات وحشی همانند گرازها برای تأمین مواد غذایی خود به نواحی پایین دست در کوه پایهها مراجعت میکنند.

وی با بیان اینکه بحث پیشگیری باید در این خصوص جدی گرفته شود و روستائیان باید محدوده مزرعه خود را با حصار بپوشانند افزود: از محل اعتبارات حوادث طبیعی استان نیز که در اختیار جهاد کشاورزی است میتوان در راستای جبران خسارتهای ناشی از حمله حیوانات وحشی به مزارع و باغات روستاها استفاده کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست قم در ادامه اظهار داشت: یکی از راههایی که میتوان خساراتهای ناشی از حمله حیوانات وحشی به مزارع را جبران کرد، صندوق حمایت از محصولات کشاورزی است.

پروانه نیمه شکار تنها برای شلیک هوایی و ترساندن حیوانات وحشی است

وی گفت: به منظور ساماندهی و جلوگیری از آسیب بیشتر در مناطقی که چنین حوادثی مشاهده شده است پروانههای نیمه شکار برای تعدادی از افراد که مورد تأیید معتمدین روستا و همچنین دارای مجوزهای لازم از محیط زیست هستند صادر شده، تا این افراد بتوانند نسبت به دور کردن حیوانات وحشی از مزارع و باغات اقدام کنند.

نجیمی اضافه کرد: مجوزهای پروانه نیمه شکار تنها برای شلیک هوایی و ترساندن حیوانات وحشی است که در این خصوص آموزشهای لازم به کسانی که این مجوز را دریافت میکنند داده میشود.

شکار چهارپایان در قم ممنوع است

مدیرکل حفاظت محیط زیست قم با بیان اینکه با شکارچیانی که در قم اقدام به شکار حیوانات چهارپا کنند برخورد میشود، افزود: مأموران گشت در صورت مشاهده با اینگونه موارد اقدام به دستگیری و با تشکیل پرونده قضایی با آنها برخورد خواهد شد