ماهی نر


ماهی ماده


نام:سیلیکد امبرلا_Umbrella Apisto

نام علمی:Apistogramma borelli

خانواده:سیکلید ها

زادگاه:بومی جنوب برزیل ، پاراگوئه و شمال آرژانتین.

سایز نهایی:نر (6.5cm) و ماده (5cm).

سایز تانک:50 لیتر

شرایط اب: ph اب بین 5.5 تا 8 .دمای اب بین 21 تا 28 درجه.سختی اب بین 20تا26 درجه.

تغذیه:در طبیعت عمدتا از حشرات کوچک و سخت پوستان آبزی تغذیه می کنند.در اسارت کرم های توبیفیکس و یا غذای گرانول برای انها مناسب است.

همزیستی:یکی از ارام ترین سیکلیدهای ک.تله محسوب می و با ماهی صلحجو و همچنین با سایر اعضای خانواده مشکلی ندارد.

تعیین جنسیت:جثه نر بزرگتر و ماده ها به طور کلی رنگ زرد هستند حالی که نر تعداد زیادی از طیف رنگ آبی را در رنگهای خود رادرادو همچنین نرها...درخشان تر و زیبا تر است.

تکثیر:ماده تخم های خود را بر روی داخل فضا های غار مانند میگزارد و بعد بیون امدن لاور از لاور مراقبت می کند.جفت را به خوبی تغذیه کنیم.