رئیس اداره ساماندهی دفتر حفاظت و شکار و صید سازمان محیط زیست گفت: از باغ وحشهای موجود در سطح کشور تنها 14 باغ وحش مجوز سازمان محیط زیست دارند


سید مسعود حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ایران در مجموع 70 باغ وحش، مرکز نگهداری حیوانات و باغ پرندگان وجود دارد که هیچیک به طور کامل مطابق استانداردها و ضوابط سازمان محیط زیست نیستند.
به گفته وی، سازمان محیط زیست به محیط زیست 31 استان کشور ابلاغ کرده که به باغ وحشهایی که با استانداردهای این سازمان فاصله دارند تذکر جدی مبنی بر ساماندهی و بهسازی شرایط نگهداری حیوانات داده شود.
حسینی در پاسخ به اینکه آیا تا کنون هیچ باغ وحشی توسط سازمان محیط زیست تعطیل شده اظهار داشت: سازمان تعطیلی باغ وحش ها با حدود 50 تا 100 حیوان را غیر منطقی می داند زیرا نه هیچ باغ وحش دیگری ظرفیت نگهداری از این حیوانات را دارد و نه سازمان محیط زیست مرکزی برای نگهداری آنها.
وی افزود: حیات وحش کالا نیستند که هر جایی نگهداری شوند و سازمان محیط زیست نیز این وظیفه را برعهده ندارد، که جایی را برای نگهداری این حیوانات تعیین کند. ضمن اینکه فضای مناسبی را برای اختصاص دادن به این حیوانات در اختیار نداریم.
به اعتقاد حسینی، همچنین با تعطیلی یک باغ وحش ممکن است برای چند روز وضعیت تغذیه حیوانات مختل شود که از لحاظ اخلاقی درست نیست. بنابراین رویکرد ما اصلاح شرایط با اولتیماتوم و یا ایجاد انگیزه در متولیان این اماکن است